Kuntoutusasiakkaan vieraan kielen tulkkauksen järjestäminen

Kela järjestää kuntoutusasiakkaalle vieraan kielen tulkkausta hänen omalla äidinkielellään tai muulla kuntoutujan osaamalla kielellä, esimerkiksi englanniksi. Myös ruotsia tai saamenkieltä puhuvalle asiakkaalle järjestetään tulkkausta heidän äidinkielellään kielilakien perusteella, jos näillä kielillä järjestettyä kuntoutuspalvelua ei ole saatavilla. Tietyin ehdoin tulkkausta voidaan järjestää myös henkilölle, joka osallistuu omaisena tai läheisenä asiakkaan kuntoutukseen.

Asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä vieraan kielen tulkkauksen tarve arvioidaan Kelassa aina kuntoutushakemuksen käsittelyn yhteydessä.  Kela lähettää erillisen ohjeen vieraan kielen tulkkauksen järjestämisestä kuntoutuspäätöksen liitteenä kuntoutujalle sekä palvelutuottajalle.

Vieraan kielen tulkkauksen toteutus

Vieraan kielen tulkkausta järjestetään kuntoutusasiakkaille niissä tilanteissa, jotka ovat keskeisiä kuntoutuksen toteuttamisen ja tavoitteellisen onnistumisen kannalta. Tulkkausta ei siis järjestetä asiakkaan koko kuntoutusjaksoon eikä kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin. Tulkkien tilaamisen hoitaa Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU -keskus).

Tulkkauksen kohdentaminen

Toimintaohjeita kuntoutuspalveluntuottajalle

Ota yhteyttä

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse seuraavasti:

Tulkin tilaamiseen ja/tai tulkkauksen toteuttamiseen liittyvät asiat (esim. tulkkauksen peruuttaminen, tulkkikohtaiset asiat) voit lähettää osoitteeseen: vatu.kuntoutus(at)kela.fi

VATU – keskukseen voit olla ensisijaisesti yhteydessä sähköpostilla vatu.kuntoutus(at)kela.fi tai puhelimitse numeroon 020 371014.

Yleiset tulkkauksen järjestämiseen liittyvät tiedustelut ja palautteet voit lähettää osoitteeseen: kuntoutuksentulkkaus(at)kela.fi

Vammaisten tulkkauspalvelujen järjestäminen

Kela järjestää myös kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille tulkkauspalveluita. Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää, että tulkkauspalvelun käyttäjä pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja hän käyttää jotain toimivaa kommunikointimenetelmää, kuten suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli, suomen tai ruotsin kielen mukaan viitottu puhe, puhetulkkaus, kirjoitustulkkaus tai muita kommunikaatiotapoja.

Vammaisten tulkkauspalveluun liittyvää ajantasaista tietoa löydät sivustolta Vammaisten tulkkauspalvelut.