Kuntoutuksen yhteystiedot kuntoutuksen palveluntuottajille

Puhelinpalvelu

Kela palvelee yhteistyökumppaneitaan puhelimitse valtakunnallisella viranomaislinjalla.

Yhteistyökumppanien chatti

Chatissä vastataan viranomaisten ja palveluntuottajien kysymyksiin ma-pe klo 9-15.

Voit kysyä

 • sairauden ja työkyvyttömyyden perusteella maksettavista etuuksista ja korvauksista
 • kuntoutuksesta
 • eläkkeistä
 • lapsiperheiden etuuksista
 • opintoetuuksista
 • työttömyysetuuksista
 • sekä asumisen tuista.

Chatissä saa yleisneuvontaa. Siellä ei vastata yksittäistä asiakasta koskeviin kysymyksiin.

Sähköpostiosoitteet

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa Kelan vakuutuspiirit toimivat palveluntuottajien sopimuskumppaneina.

Lähetä terapioiden sopimukset, muutoslomakkeet, osoitteenmuutokset, yhteydenottopyynnöt ja vapaamuotoiset ilmoitukset sähköpostitse siihen Kelan vakuutuspiiriin, jonka kanssa olet tehnyt sopimuksen.

Vakuutuspiirikohtaiset yhteystiedot:

Eteläinen vakuutuspiiri

 • etelainenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi

 Keskinen vakuutuspiiri

 • keskinenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi

 Läntinen vakuutuspiiri

 • lantinenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi

Itäinen vakuutuspiiri

 • itainenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi

Pohjoinen vakuutuspiiri

 • pohjoinenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi

Kuntoutuspsykoterapia

Yhteydenotot: kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet(at)kela.fi

Kuntoutuspsykoterapian yhteistyökumppanina toimii Kelan kuntoutusryhmä.

Lähetä psykoterapeuttien hakuprosessiin, pätevöitymiseen, toimintaan ja osoitemuutoksiin liittyvät kysymykset ja ilmoitukset sähköpostitse.

Katso lisää kohdasta ohje pätevyyden hakemiseen.

Muissa kuntoutuspsykoterapiaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä viranomaislinjaan.

Muut kuntoutuspalvelut

Muissa kuntoutuspalveluissa palveluntuottajien ja muiden yhteistyötahojen Kelan yhteistyökumppaneina toimii kuntoutuspalvelujen ryhmä ja kuntoutusryhmä.

Seuraa Kelan sivustoa www.kela.fi/kuntoutuspalvelut > Ajankohtaistiedotteet ja Kuntoutuksen palveluntuottajien ohjeet. Näillä sivustoilla kerromme ajankohtaisista asioita ja annamme lisäohjeistusta.  Voit löytää näiltä sivuilta myös jo valmiin vastauksen kysymykseesi.

Lähetä kuntoutuspalveluihin (ammatillinen, harkinnanvarainen, vaativa lääkinnällinen) liittyvät kysymykset ja ilmoitukset alla oleviin sähköpostiosoitteisiin.

Kuntoutuspalvelujen toimeenpano 

Yhteydenotot: Kuntoutuspalvelut_muutokset(at)kela.fi.

Aiheita esimerkiksi:

 • yksilöllisten kuntoutuspalvelujen sopimuskausien siirtymävaihe
 • kurssien peruminen
 • kurssien tai jaksojen siirtäminen, jos jaksojen aikataulujen muuttaminen ei onnistu Extranetissä
 • kurssien täyttyminen
 • kurssin kohderyhmän muutos
 • tarve lisätä tai vähentää kursseja
 • muut kuin Kelan kuntoutujat kurssilla
 • kuntoutujaa koskevat salassa pidettävät tiedot

Kuntoutuspalveluntuottaja: tee itse kurssien aikataulujen ja yhteyshenkilöiden muutokset Extranetissä.

Esivalinta-asioissa ota yhteys Kelan nimeämään vakuutuspiirin yhteyshenkilöön.

Kuntoutuspalvelujen sopimuskauden aikaiset muutokset

Yhteydenotot: kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi

Aiheita esimerkiksi:

 • rakenteelliset muutokset esim. omistussuhteissa ja yhtiömuodossa
 • tilojen muutokset
 • y-tunnuksen muutokset
 • remontit, korjaus- ja perusparannustyöt
 • palveluntuottajan toiminnasta vastaavan johtajan muutos
 • laskuttajan muutos
 • vakava tapaturma.

Kelan kuntoutuksenpalvelukuvauksiin ja niiden tulkintaan liittyvät asiat

Yhteydenotot: kuntoutus_palvelukuvaukset(at)kela.fi

Palvelukuvaukset:

 • yleinen osa
 • kuntoutuspalvelua koskeva osa
 • vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat.

AKVA tuloksellisuuden raportointi

Yhteydenotot: tulos(at)kela.fi

Lähetä tietojen toimittamista koskevat kysymykset ja ilmoitukset ongelmista, esimerkiksi seuraavista asioista:

 • tietojen toimittaminen Kelaan
 • raportoinnin käyttöliittymä 
 • mittarit
 • lisätietopyynnöt esim.
  • asiakkaan suostumusta
  • raportoinnin ohjeisiin liittyvät tulkinnat.

Kehittämishankkeet

Yhteydenotot: kuntoutushanke(at)kela.fi

Lähetä Kelan kehittämishankkeisiin liittyvät kysymykset, esimerkiksi seuraavista asioista:

 • hankehaku
 • kuntoutukseen ja kuntoutujiin liittyviin tutkimusluvat
 • kehittämishankkeet.

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa

Lähetä vieraan kielen tulkkaukseen liittyvät kysymykset ja yhteydenotot alla olevan jaottelun mukaisesti.

Tulkin tilaus ja tulkkauksen toteuttaminen

Kuntoutuspalveluntuottaja: lähetä yhteydenotot vatu.kuntoutus(at)kela.fi

 • tulkkauksen tilaaminen ja tulkkausajankohtien ilmoittaminen
 • tulkkauksen järjestäminen
 • jos asiakkaalle on varattu tulkki kuntoutukseen ja kuntoutuksen aikana ilmenee, ettei tulkkausta tarvita
 • tulkkauksen toteutumisen ongelmat.

Tulkkauksen kohdentaminen ja asiakaspalautteet
Kuntoutuspalveluntuottaja: lähetä yhteydenotot kuntoutus_tulkkaus(at)kela.fi

Tulkkauksen sopimuskauden aikaiset muutokset
Tulkkauspalveluntuottaja: lähetä yhteydenotot kuntoutus_tulkkaus_sopimuksenhallinta(at)kela.fi

Kelan kuntoutusjärjestelmän tekniset kysymykset

Yhteydenotot: kuntoutus_jarjestelmat(at)kela.fi

Lähetä Kelan järjestelmiin liittyvät kysymykset, esimerkiksi seuraavista asioista:

 • Kuntoutuskurssijärjestelmä (Extranet)
 • KATSO-tunnistautuminen
 • palveluntuottajahaku.