Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Kelan kuntoutusasiain neuvottelukunta toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä kuntoutustoiminnan sisällöllisissä ja strategisessa kehittämistyössä.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimintakausi on 1.3.2017–31.12.2019.

Puheenjohtaja
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kansaneläkelaitos

Varapuheenjohtaja ja jäsen
Etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

Sihteeri
Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, Kansaneläkelaitos

Puheenjohtaja Jukka Sariola

Jäsenet

Varajäsenet

Johtaja Liisa Siika-aho,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallitussihteeri Milja Tiainen,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman,
Työ- ja elinkeinoministeriö
Neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori,
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen,
STEA sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Avustusvalmistelija Marika Heimo,
STEA sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Erityisasiantuntija Ellen Vogt,
Suomen Kuntaliitto
Asiantuntijalääkäri Tuula Kock,
Suomen Kuntaliitto
Asiantuntijalääkäri Kari Haring,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Ekonomisti Ilkka Kaukoranta,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Hannu Ronkainen,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Asiantuntija Marja Tallavaara,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Lakimies Maire Lumiaho,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Lakimies Samppa Koskela,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén,
Suomen Yrittäjät ry
Lainopillinen asiamies Albert Mäkelä,
Suomen Yrittäjät ry
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi,
Työeläkevakuuttaja TELA
Erityisasiantuntija Janne Pelkonen,
Työeläkevakuuttaja TELA
Lääketieteellinen johtaja, johtava lääkäri Mika Pekkonen,
Invalidiliiton Kuntoutus Oy
Hallituksen puheenjohtaja Raimo Kalliokoski,
Kuntoutuksen toimialayhdistys
Toimitusjohtaja Soile Kuitunen
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Järjestöjohtaja Sari Kokko,
Vammaisfoorumi
Liittohallituksen jäsen Virpi Siiskonen, Suomen CP-liitto ry
Ylilääkäri Harri Hämäläinen
Sairaanhoitopiirit
 
Johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kela Erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Ylilääkäri Sofia Maleike-Ruohola, Kela  
Johtava tutkija Anna-Liisa Salminen,
Kela
Johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela
Marko Jääskeläisen
Vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta VANE
Jukka Sariola
Vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta VANE