Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Kelan kuntoutusasiain neuvottelukunta toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä kuntoutustoiminnan sisällöllisissä ja strategisessa kehittämistyössä.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimintakausi on 1.3.2017–31.12.2019.

Puheenjohtaja
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kansaneläkelaitos

Varapuheenjohtaja ja jäsen
Etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

Sihteeri
Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, Kansaneläkelaitos

Jäsenet

Varajäsenet

Johtaja Liisa Siika-aho,
Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Milja Tiainen,
Sosiaali- ja terveysministeriö

Erityisasiantuntija Patrik Tötterman,
Työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori,
Työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen,
STEA sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

Avustusvalmistelija Marika Heimo,
STEA sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

Erityisasiantuntija Ellen Vogt,
Suomen Kuntaliitto

Asiantuntijalääkäri Tuula Kock,
Suomen Kuntaliitto

Asiantuntijalääkäri Kari Haring,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry


Ekonomisti Ilkka Kaukoranta,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Toimitusjohtaja Hannu Ronkainen,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Asiantuntija Marja Tallavaara,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Lakimies Maire Lumiaho,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lakimies Samppa Koskela,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén,
Suomen Yrittäjät ry

Lainopillinen asiamies Albert Mäkelä,
Suomen Yrittäjät ry

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi,
Työeläkevakuuttaja TELA

Erityisasiantuntija Janne Pelkonen,
Työeläkevakuuttaja TELA

Lääketieteellinen johtaja, johtava lääkäri Mika Pekkonen,
Invalidiliiton Kuntoutus Oy

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Kalliokoski,
Kuntoutuksen toimialayhdistys

Toimitusjohtaja Soile Kuitunen
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Järjestöjohtaja Sari Kokko,
Vammaisfoorumi

Liittohallituksen jäsen Virpi Siiskonen, Suomen CP-liitto ry

Ylilääkäri Harri Hämäläinen
Sairaanhoitopiirit
 

Johtava ylilääkäri Jari Välimäki, Kela

Erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Ylilääkäri Sofia Maleike-Ruohola, Kela

 

Johtava tutkija Anna-Liisa Salminen,
Kela

Johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

Puheenjohtaja Jukka Sariola
Vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta VANE
Suunnittelija Tea Hoffrén
Vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta VANE