Varotoimikäytännöt kuntoutujan ollessa moniresistentin mikrobin kantaja

Tämä menettelyohje liitteineen koskee kaikkia Kelan kuntoutuspalveluja 1.1.2017 lukien. Ohje täydentää palvelukuvauksen yleisen osan tekstiä liitteiden osalta.

Menettelyohjeet erityistilanteissa

Palveluntuottajalla on menettelyohjeet ongelmatilanteita, esimerkiksi fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa, päihteiden käyttöä, epidemioita tai tapaturmia varten.

Varotoimikäytännöt kuntoutujan ollessa moniresistentin mikrobin kantaja

Moniresistenttien mikrobikantojen ja niiden aiheuttamien infektioiden ehkäisemiseksi palveluntuottajan on noudatettava terveydenhuollon antamia hygieniaohjeita ja varotoimikäytäntöjä.

Kela antaa palveluntuottajalle tiedossaan olevan tiedon kuntoutujan moniresistentin mikrobin kantajuudesta, koska tieto vaikuttaa kuntoutuksen toteuttamiseen sekä muiden asiakkaiden huomioimiseen (KKRL 63 §).

Kuntoutujan ollessa moniresistentin mikrobin kantaja, kuten MRSA, ESBL tai VRE, palveluntuottajan on otettava yhteyttä oman sairaanhoitopiirin infektiolääkäriin tai tartunnantorjunnasta vastaavaan henkilöön tarvittavan ohjeistuksen saamiseksi. Jos moniresistentin mikrobin kantajalla on akuutti infektio, avoin haava tai ihorikko, tai hilseilevä ihosairaus, kuntoutuksen aloittamisajankohtaa siirretään yhteistyössä kuntoutujan, kotipaikkakunnan infektiolääkärin tai tartunnantorjunnasta vastaavan henkilön, hoitavan tahon ja Kelan palvelupisteen kanssa.

Kosketusvarotoimien toteutuksessa noudatetaan alueen infektiolääkäriltä tai tartunnantorjunnasta vastaavalta henkilöltä saatua ohjeistusta, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta (THL: Ohje moniresistenttien mikrobien tartunnantorjunnasta 2017). Lisää tietoa asiasta löytyy Kelan kuntoutuksen verkkosivuilta kohdasta Kuntoutuksen palveluntuottajan ohjeet.

Moniresistentin mikrobin kantaja majoitetaan omaan huoneeseen ilman kuntoutujalle tai Kelalle koituvaa lisämaksua (ks. luku 3.5.3 Majoitus). Jos kuntoutuksessa on samanaikaisesti useita saman moniresistentin mikrobin kantajia, eikä yhden hengen huoneita ole riittävästi, voidaan saman moniresistentin mikrobin kantajat poikkeuksellisesti sijoittaa samaan kahden hengen huoneeseen.

Lisätietoa

THL: Ohje moniresistenttien mikrobien tartunnantorjunnasta 2017 (pdf)

Kelan tiivistelmä: Moniresistenttien mikrobien varotoimikäytännöistä (pdf)