Neuropsykologinen kuntoutus

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista osa käytetään vuosittain neuropsykologisen kuntoutuksen järjestämiseen. Kelan Etuuspalvelujen lakiyksikön kuntoutusryhmä antaa ratkaisutoimintaa koskevat etuusohjeet palvelujen kohdistamisesta kuntoutujille.

Neuropsykologista kuntoutusta myönnetään 16–67-vuotiaille kehityksellisiin häiriöihin tai oppimisvaikeuksiin liittyen tai aivovaurioiden jälkeen. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on opiskelu- tai työkyvyn parantaminen ja palauttaminen ja sen seurauksena opintojen edistyminen tai loppuun saattaminen, työelämään hakeutuminen, työelämässä pysyminen tai työhön paluu.

Neuropsykologisen kuntoutuksen myöntämisen tarkemmat ohjeet ovat seuraavassa etuusohjeen otteessa: Ote Harkinnanvaraisen kuntoutuksen etuusohjeista 5/2016.

Korvauksen määrät

Kela korvaa neuropsykologista kuntoutusta vain vahvistetun enimmäismäärän mukaan. Neuropsykologisen kuntoutuksen enimmäiskorvaus on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten kuntoutuja voi joutua maksamaan osan kuluista itse.

Kuka voi antaa neuropsykologista kuntoutusta?

Kelan korvaamaa neuropsykologista kuntoutusta antavien terapeuttien pätevyysedellytykset ja vahvistusmenettely sekä pätevyysselvityslomake KU 118 löytyvät seuraavista linkeistä:

Neuropsykologien hyväksyminen palveluntuottajaksi
Pätevyysselvityslomake KU 118