Kuntoutusrahan määrä

Kuntoutusrahan määrä lasketaan kuten sairauspäivärahan määrä. Parhaiten arvioit kuntoutusrahan määrän laskurilla. Nuoren kuntoutusraha ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha on hieman suurempi. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

Kuntoutusrahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Jos kuntoutus alkaa vuonna 2019, kuntoutusrahan määrä lasketaan vuoden 2017 verotettujen työtulojen mukaan.

Kuntoutusraha voidaan laskea myös kuntoutusta edeltävän

 
 • 6 kuukauden työtulojen mukaan, jos tulosi ovat nousseet vähintään 20 % verotuksessa vahvistetuista tuloista
 • työttömyysetuuden, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan tai opintotuen perusteella.

Jos sinulla ei ole oikeutta suurempaan kuntoutusrahaan työtulojen tai edeltävän etuuden perusteella, voit saada kuntoutusrahan vähimmäismääräisenä.

Kuntoutusrahan vähimmäismäärät vuonna 2019

Kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 27,86 euroa arkipäivältä. Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,39 euroa arkipäivältä.

Kuntoutusraha on verotettavaa tuloa.

Maksaminen

Kuntoutusrahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Muut tulot ja saamasi korvaukset saattavat pienentää kuntoutusrahasi määrää tai estää kokonaan sen maksamisen.

Kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajan pituuteen vaikuttaa kuntoutuksen kokonaiskesto, sisältö ja kuntoutuksen alkamishetken tilanne.

Omavastuuaika

0 päivää

 • Olet saanut välittömästi ennen kuntoutuksen alkamista sairauspäivärahaa tai työttömyyspäivärahaa.
 • Kun osallistut lapsesi kuntoutukseen

1 päivä

 • KIILA-kuntoutus
 • koulutuskokeilu
 • työllistämistä edistävä ammatillinen kuntoutus
 • ammatillinen kuntoutusselvitys
 • Taito-kurssit
 • muu yksilökohtainen kuntoutus, joka kestää enintään 20 arkipäivää
 • enintään 12 arkipäivää kestävä kuntoutuskurssi tai perhekuntoutus.

1 + 9 päivää

 • yli 20 arkipäivää kestävä kuntoutus
 • nuoren kuntoutusraha
 • Kelan päätös koulutuksesta ammatillisen kuntoutuksena

30 päivää

 • sinulle maksetaan työkyvyttömyyseläkettä ennen kuntoutusta.

Maksupäivä

Saat kuntoutusrahan jälkikäteen maksukausittain. Kuntoutusrahan ensimmäinen maksujakso on 6 päivää, ja sen jälkeen sitä se maksetaan 25 arkipäivän erissä tai kuntoutuksen päätyttyä. Voit tarkistaa kuntoutusrahasi seuraavan maksupäivän Kelan asiointipalvelusta. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Erityistilanteet

Voit saada kuntoutusrahaa, jos kuntoutuksesi keskeytyy tilapäisesti ja lyhytaikaisesti esimerkiksi sairastumisen tai muun pakottavan syyn vuoksi. Ilmoita keskeytymisestä viipymättä Kelaan lähettämällä viesti asiointipalvelussa tai soittamalla kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutusrahaa voi saada kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta. Samoin kuntoutusrahaa voi saada ammatillisen kuntoutuksen väliajoilta, jos kuntoutus ei toteudu yhdenjaksoisena. Odotus- ja väliajalta kuntoutusrahan määrä on 20 % pienempi. Sitä maksetaan, jos et voi saada muuta toimeentuloa. Kuntoutusrahaa voidaan maksaa odotusajoilta ja väliajoilta yhteensä enintään 3 kuukautta kalenterivuodessa.