Kuntoutusraha päihdekuntoutuksessa

Päihdekuntoutusta järjestävät kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto. Kela puolestaan maksaa kuntoutusrahaa päihdekuntoutuksen ajalta kuntoutujan toimeentulon turvaamiseksi.

Päihdekuntoutusta järjestetään

 • terveydenhuoltolain
 • työterveyshuoltolain
 • päihdehuoltolain (perhe- tai yksilökuntoutus) mukaan.

Kuntoutusrahan yleiset myöntöedellytykset

Kuntoutusrahan yleisten myöntöedellytysten tulee täyttyä riippumatta mikä lain mukaan päihdekuntoutusta järjestetään. Kuntoutusrahaa voi saada kun

 • asiakas on 16–67-vuotias
 • kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy
 • asiakas on estynyt työstä kuntoutuksen vuoksi
 • asiakkaalle on tehty hyväksyttävä kuntoutuspäätös (kunnan edustaja laatii).

Asiakasohjauksessa voit käyttää tukena Näin haet kuntoutusrahaa -sivua.

Päihdehuoltolain mukainen yksilökuntoutus

Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää, että kuntoutus

 • toteutetaan Kelan hyväksymässä laitoksessa (päihdekuntoutuslaitokset),
 • toteutetaan laitosmuotoisena
 • perustuu
  • päihdehuoltolain mukaiseen kuntoutussuunnitelmaan tai
  • sosiaalihuoltolain mukaiseen huoltosuunnitelmaan.

Kuntoutus- tai huoltosuunnitelmasta tulee selvitä, miten kuntoutus edistää kuntoutujan työelämään tuloa, työelämässä pysymistä tai sinne palaamista. Huomioi, että kuntoutussuunnitelman laatii kunnan edustaja. Päihdehuoltolain mukainen kuntoutusrahapäätös voidaan tehdä enintään 75 arkipäivän ajaksi. Pidemmältä ajalta kuntoutusrahaa voidaan myöntää vain uuden huolto- tai kuntoutussuunnitelman perusteella.

Osallistumistodistus

Laadi asiakkaalle osallistumistodistus jokaisesta kuntoutusjaksosta. Osallistumistodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • kuntoutujan nimi ja henkilötunnus
 • todistuksen laatijan nimi ja yhteystiedot
 • todistus on laadittu kuntoutusrahaa varten
 • mikä kuntoutus on kyseessä
 • koska kuntoutus tai kuntoutusjakso alkaa ja päättyy

Lue lisää