Selvitykset kuntoutuksen aikana

Kela seuraa kuntoutuksen etenemistä. Saat tarkat tiedot tarvittavista selvityksistä kuntoutusrahapäätöksestäsi. Jos et toimita selvityksiä ajallaan, kuntoutusrahan maksaminen saattaa keskeytyä tai estyä. Tarvittaessa Kela pyytää selvitykset erikseen.

Toimita todistukset helposti OmaKelassa. Vaihtoehtoisesti voit postittaa ne Kelaan.

Osallistumistodistus

Lyhytkestoisissa kuntoutuksissa kuntoutusraha maksetaan jälkikäteen osallistumistodistuksen perusteella. Jaksoittaisessa kuntoutuksessa osallistumistodistus kannattaa toimittaa kunkin jakson päätyttyä.

Lähetä liitteet OmaKelassa

Lähetä tarvittavat todistukset helposti OmaKelassa.

Lähetä liite

Oppilaitosten todistukset ja opintosuunnitelmat

Jos saat kuntoutusrahaa koulutuksen ajalta, Kela seuraa opintojesi etenemistä.

Kela tarvitsee seuraavat asiakirjat:

Peruskouluopinnot:

  • lukuvuoden alkaessa oppilaitoksen laatima läsnäolotodistus, josta ilmenee opintojen alkaminen tai jatkuminen.

Toisen asteen opinnot (lukio, ammattiopisto, valmentava koulutus):

  • lukukauden alkaessa oppilaitoksen laatima läsnäolotodistus opintojen alkamisesta tai jatkumisesta
  • lukukauden vaihtuessa kopio opintorekisteriotteesta, ote opintokirjasta tai muu vastaava selvitys opintojen etenemisestä.

Korkeakouluopinnot:

  • lukuvuoden alussa itse laatimasi tai yhdessä oppilaitoksen kanssa laadittu opintosuunnitelma.

Palkkatodistukset ja tiedot opintojen aikaisista tuloista

Jos työskentelet opintojesi ohessa, ilmoita Kelaan tiedot työtuloistasi. Jos mahdollista, ilmoita työtulot Kelaan etukäteen, ettei kuntoutusrahaa makseta sinulle liikaa.

Kuntoutusrahaa ei voi perua, mutta maksettavaa määrää voidaan pienentää, jos tulosi suurenevat. Kuntoutusrahan määrä tarkistetaan uudelleen, kun toimitat viimeistään lukukauden lopussa Kelaan selvityksen tuloistasi (esim. palkkakuitit).

Työtulot pienentävät koulutuksen tai siihen liittyvän harjoittelun ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa, jos niiden kuukausimäärä ylittää koko lukukauden ajalta laskettuna 616 euroa kuukaudessa (vuonna 2018).

Opintojen ohella ansaitut työtulot eivät vaikuta nuoren kuntoutusrahaan.

Lue lisää