Kuntoutusraha päihdekuntoutuksessa

Kuntoutusrahaa myönnetään toimeentulon turvaamiseksi päihdekuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahan yleisten myöntöedellytysten tulee täyttyä riippumatta siitä, minkä lain mukaan päihdekuntoutusta järjestetään.

Kuntoutusrahahakemuksen liitteeksi tarvitaan tiedot kuntoutuspäätöksestä. Ilmoita ne lomakkeella KU114 ja merkitse mihin lakiin päihdekuntoutus perustuu. Päihdekuntoutusta järjestetään:

  • terveydenhuoltolain
  • työterveyshuoltolain ja
  • päihdehuoltolain (perhe- tai yksilökuntoutus) mukaan.

Lue lisää

Päihdehuoltolain mukainen yksilökuntoutus

Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää lisäksi, että kuntoutus

  • toteutetaan Kelan hyväksymässä laitoksessa (ks. Päihdehuoltolaitokset sivun alareunasta)
  • toteutetaan laitosmuotoisena
  • perustuu
    • päihdehuoltolain mukaiseen kuntoutussuunnitelmaan tai
    • sosiaalihuoltolain mukaiseen huoltosuunnitelmaan.

Kuntoutus- tai huoltosuunnitelmasta tulee selvitä, miten kuntoutus edistää kuntoutujan työelämään tuloa, työelämässä pysymistä tai sinne palaamista. Päihdehuoltolain mukainen kuntoutusrahapäätös voidaan tehdä enintään 75 arkipäivän ajaksi. Pidemmältä ajalta kuntoutusrahaa voidaan myöntää vain uuden kuntoutus- tai huoltosuunnitelman perusteella.

Lue lisää