Kuntoutusrahan hakeminen työnantajalle

 • Kuntoutusrahaa voi hakea kuntoutuja itse, työnantaja tai työnantajan valtuuttama taho, kuten palkanlaskentayritys tai tilitoimisto.

 • Hakemus on tehtävä 4 kuukauden kuluessa kuntoutuksen alkamisesta.

 • Työnantaja voi hakea kuntoutusrahaa tekemällä ilmoituksen kuntoutusajalla maksetusta palkasta työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y17).

  Tilinumero kuntoon

  Näin helposti ilmoitat tai korjaat tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa.

  Katso ohje!
  • Asiointipalvelussa ja lomakkeessa voi tarvittaessa ilmoittaa työntekijän kuntoutusta edeltäneen 6 kuukauden palkkatiedot, jos työnantaja tai kuntoutuja hakee kuntoutusrahaa niiden perusteella.

 • Kuntoutuja voi hakea kuntoutusrahaa asiointipalvelussa tai kuntoutusrahahakemuksella (KU112).

  • Kuntoutusrahan maksaminen edellyttää että kuntoutujan toimittaa kuntoutuksen jälkeen kustakin kuntoutusjaksosta osallistumistodistuksen. Kuntoutusraha voidaan maksaa vasta kun osallistumistodistus on toimitettu.

Liitteet

Kela tarvitsee myös tiedon kuntoutuspäätöksestä (Ilmoitus kuntoutuspäätöksestä, KU114), jollei kuntoutus ole Kelan järjestämä. Ilmoituksen täyttää kuntoutuksen järjestäjä, joka on yleensä kunnan sosiaali- tai terveystoimi. Työterveyshuolto täyttää ilmoituksen silloin, kun kyse on työterveyshuoltolain mukaisesta kuntoutuksesta. Tiedon kuntoutuspäätöksestä lähettää Kelaan joko kuntoutuja, hänen työnantajansa tai kuntoutuksen järjestävä taho.

Oppisopimuskoulutuksen ajalta kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta. Kuntoutusrahahakemuksen liitteeksi oppisopimuskoulutuksessa tarvitaan lääkärinlausunto B ja koulutuksen järjestäjän hyväksymä oppisopimuskoulutusta koskeva suunnitelma.

Lue lisää