Mihin voi saada kuntoutusrahaa?

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa, paitsi Kelan kuntoutukseen, myös esimerkiksi kunnan terveys- ja sosiaalitoimen järjestämään kuntoutukseen sekä työnantajan järjestämään kuntoutukseen.

Työnantajan järjestämä kuntoutus

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa työterveyshuoltolain perusteella järjestetyn varhaiskuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahan maksamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on todettu työterveyshuollossa työkykyongelmia, arvioitu kuntoutuksen tarve ja työnantaja osallistuu merkittävällä osalla työkykyä tukevan kuntoutuksen kustannuksiin. Kuntoutus voi olla esimerkiksi:

  • kuntoremonttikurssi (ks. Kuntoremonttimuistio)
  • lääkinnällinen kuntoutus esimerkiksi kuntoutuslaitoksessa
  • päihdekuntoutusjakso
  • enintään noin 3 kuukauden mittainen työkokeilu omalla työpaikalla, kun:
    • työterveyshuollossa on selvitetty, ettei työntekijällä ole oikeutta työeläkekuntoutukseen
    • työnantaja maksaa työkokeilun ajalta palkkaa
    • työntekijän tavallisia työtehtäviä on muutettu terveydentilan kannalta sopivammiksi tai hän kokeilee kokonaan uusia tehtäviä.

Kelan kuntoutusrahaa ei voi yleensä saada, jos kuntoutusta järjestetään työtapaturman, ammattitaudin, liikennevahingon tai sotilastapaturman ja -vamman perusteella. Silloin toimeentulonturvasta vastaa korvausvelvollinen vakuutusyhtiö. Työelämässä olevien ammatillinen kuntoutus ja sen ajalta maksettava kuntoutusraha ovat yleensä työeläkelaitosten vastuulla.

Oppisopimuskoulutus

Kelan Kuntoutusrahaa voi saada oppisopimuskoulutuksen ajalta, jos työntekijän työ- ja opiskelukyky, ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat olennaisesti heikentyneet. Kuntoutusraha voidaan maksaa oppisopimuskoulutuspaikan tarjoavalle työnantajalle. Työnantajalle maksetaan kuntoutusrahasta enintään palkan määrää vastaava osuus.

Lainsäädäntö