Kuntoutusrahan määräytyminen 31.12.2019 saakka

Kuntoutusrahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Jos kuntoutus alkaa vuonna 2019, kuntoutusrahan määrä lasketaan vuoden 2017 verotettujen työtulojen mukaan.

Kuntoutusrahan määrä voidaan laskea myös kuntoutusta edeltävän 6 kuukauden työtulon mukaan, jos tulosi ovat nousseet vähintään 20 % verotuksessa vahvistetuista tuloista. Pyydä työnantajaasi ilmoittamaan tiedot Kelaan.

Lisäksi kuntoutusrahan määrä voi perustua kuntoutustasi edeltävän työttömyysetuuden, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan tai opintotuen määrään. Näistä sinun ei tarvitse toimittaa Kelalle tietoja.

Vähimmäismäärä

Kuntoutusrahaa maksetaan vähimmäismääräisenä, jos sitä ei voi laskea työtulojen tai edeltävän etuuden perusteella.

Kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 27,86 euroa arkipäivältä.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,39 euroa arkipäivältä.

 

Kuntoutusrahan määrä työntekijälle 31.12.2019 saakka

Kuntoutusrahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan.

Arvioi kuntoutusrahasi määrä laskurilla.

Jos kuntoutus alkaa vuonna 2019, kuntoutusrahan määrä perustuu vuoden 2017 työtuloihin, jotka on tarkistettu työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Työtuloja ovat palkkatulot ja esimerkiksi luontaisetuudet ja lomaraha. Työtuloiksi ei katsota esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia tai työsuhdeoptioita.

Kuntoutusrahasi määrä voi perustua myös kuntoutusta edeltävän 6 kuukauden työtuloihin. Niistä vähennetään työmatkakustannukset ja muut tulonhankkimiskustannukset. Jos 6 kuukauden työtulojen mukaan laskettu vuotuinen työtulo on 20 % suurempi kuin verotuksen mukainen työtulo, kuntoutusraha määräytyy sen mukaan. Verotuksen mukainen vuotuinen työtulo tarkistetaan palkkakertoimella. Pyydä työnantajaasi toimittamaan Kelaan tiedot kuntoutusta edeltävien 6 kuukauden työtuloistasi.

Kuntoutusrahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen tai yrittäjän viimeaikaisten työtulojen mukaan.

Kuntoutusrahan määrä yrittäjälle 31.12.2019 saakka

Jos sinulla on edellisenä vuonna vahvistetussa verotuksessa  ollut yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus, kuntoutusrahasi määräytyy eläkelaitoksen vahvistaman YEL- tai MYEL-työtulon perusteella. Vuonna 2019 alkavan kuntoutusrahan perusteena on vuoden 2017 keskimääräinen YEL- tai MYEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Kuntoutusrahasi voi perustua myös kuntoutuksen alkamisaikaa edeltäneiden 6 kuukauden YEL- tai MYEL-työtuloon. YEL- tai MYEL-työtuloa voidaan käyttää laskennan perusteena, jos se on vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin vuoden 2016 verotuksessa todettu, palkkakertoimella tarkistettu työtulo.

Jos sinulla on pakollinen tai vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus, kuntoutusrahasi määrä lasketaan YEL- tai MYEL-vakuutuksesi mukaisista työtuloista. Et voi itse valita, esitätkö 6 kuukauden tuloiksesi eläkevakuutuksen vahvistaman työtulon vai omasta yritystoiminnasta saamasi ansio- tai palkkatulot. Kuntoutusrahan perusteena olevana tulona käytetään ainoastaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtuloa.

Yritys voi maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa yrittäjälle. Kuntoutusraha voidaan maksaa yritykselle vain, jos yrittäjä on työsuhteessa yritykseen. Jos työsuhdetta ei ole, kuntoutusraha maksetaan yrittäjälle itselleen.

Kuntoutusrahan määrä muissa elämäntilanteissa 31.12.2019 saakka
Työttömälle

Jos olet saanut kuntoutusta edeltäneen 4 kuukauden aikana työttömyyspäivärahaa vähintään 1 päivän ajan, kuntoutusrahasi voi määräytyä työttömyyspäivärahan perusteella. Kuntoutusrahan määrä on 86 % työttömyyspäivärahan määrästä korotettuna 10 %:lla.

Kuntoutusrahan määrässä ei huomioida muita työttömyyskorvauksen vähennyksiä tai korotuksia kuin lapsikorotus.

Eläkkeensaajalle

Kuntoutusrahan määrää laskettaessa otetaan huomioon 10 % eläkkeesi määrästä ja se jaetaan 25:llä.

Esimerkki: Saat eläkkeitä 1 500 e/kk.  Tästä 10 % on 150 e, mikä jaetaan 25:llä. Kuntoutusrahasi päivää kohden on noin 6 e.

Kuntoutusraha maksetaan tällöin eläkkeesi lisäksi.

Opiskelijalle

Jos kuntoutusrahasi perustuu kuntoutusta edeltäneeseen opintotukeen, kuntoutusraha maksetaan sinulle vähimmäismääräisenä.