Kuntoutuskurssijärjestelmä

Kuntoutuskurssien palveluntuottajat voivat katsoa ja muokata kuntoutuskurssijärjestelmän palveluntuottajien kuntoutuskurssijärjestelmä  extranetin kautta omia sopimuksen alaisia kurssitietojaan.

Uudet seuraavan vuoden kurssit, jotka eivät vielä näy internetissä

Palveluntuottajien tulee vuosittain viedä itse ohjeiden ja käsikirjan mukaisesti extranetiin sopimuskauden aikana seuraavan vuoden uusien kurssien aikataulu- ja yhteyshenkilötiedot. Kela ilmoittaa erikseen tietojen viemisen tarkan ajankohdan. Palveluntuottajien tulee seurata aikatauluista annettavia ajankohtaistiedotteita Kelan verkkosivuilta.

Internetissä jo näkyvät kurssit

Palveluntuottaja vie itse extranetiin vuoden aikana internetissä näkyvien kurssien kurssiaikoihin ja yhteyshenkilöihin liittyvät muutokset annettujen ohjeiden ja siihen liittyvän käsikirjan mukaisesti.

Palvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Palveluntuottajien extranetin käyttäminen edellyttää tunnistautumista järjestelmään Katso-tunnuksilla. Palvelua ylläpitää Väestörekisterikeskus. Tietoa Katso-tunnistuksesta saa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi. Lisätietoa voi kysyä Katso-tuesta (puh. 029 497 040) tai väestörekisterikeskuksen chatista.

Jos extranetin käyttöoikeudet hankkinut pääkäyttäjä antaa järjestelmän käyttöoikeuksia eteenpäin (ns, alitunnisteet),  pääkäyttäjän täytyy valtuuttaa alitunnisteille rooleiksi "KATSO – yrityksen työntekijä" ja "KELA - kuntoutuskurssijärjestelmä".

Palveluun kirjautuminen

Käyttäjätunnuksen saaneiden palveluntuottajien kirjautuminen kurssien tietojen tallennukseen tapahtuu vasemmalla olevan Asiointipalvelut kumppaneille - Kuntoutuskurssijärjestelmä Kirjaudu sisään.

Palvelun käyttö

Ohjeita palveluntuottajien extranetin käyttöön on saatavilla kurssien toimeenpanoon liittyvistä käsikirjoista. Niitä päivitetään sopimusvuosina ennen extranetin aukeamista ja tarvittaessa muina aikoina, kuten teknisten muutosten vuoksi.

Suomenkieliset toimeenpanon kurssien käsikirjat löytyvät extranetin vasemmasta navigaatiosta. Ruotsinkielisiä käsikirjoja voi tiedustella  Kuntoutuspalvelujen ryhmästä osoitteesta Kuntoutuspalvelujenmuutokset@kela.fi