Kurssien esivalinta ja vakuutuspiireihin keskitetty päätöksenteko

Sairausryhmäkohtaiset kurssit

Kela järjestää sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Näistä osassa palveluntuottajat, järjestöt tai terveydenhuolto tekevät hakijoiden esivalinnan ja Kelan vakuutuspiirit lopullisen valinnan ja yksilökohtaisen kuntoutuspäätöksen. Esivalintataho toimittaa kannanottonsa sekä suositelluista ja varalla olevista että hylättävistä hakemuksista liitteineen keskitetysti yhteen Kelan vakuutuspiirin palvelupisteeseen lopullista valintaa varten.

Esivalintaprosessista on laadittu kurssien esivalintaprosessia kuvaava muistio liitteineen (1-10), jossa kuvataan sekä Kelan että esivalintatahon prosessit.

Muistion liitteet 3–9 ovat saatavissa internetistä ja niitä päivitetään vain internetissä.

 

KIILA-kuntoutus

Osassa KIILA-kursseja on esivalinta. Esivalintaprosessista ja Kelan keskitetystä päätöksenteosta on laadittu muistio liitteineen. Alla on hakijatahojen ja palveluntuottajien käyttöön muistio.

Keskitetty kurssien laskutus

Kelan Työ- ja toimintakykyetuuksien Kuntoutuspalvelujen ryhmä ei ylläpidä Kelan kurssien laskutuskäytäntöön liittyvää listaa keskitetyistä vakuutuspiireistä. Laskutus hoidetaan niin, että vakuutuspiirit ilmoittavat palveluntuottajille laskutusosoitteet.