Sairausryhmäkohtaiset kurssit

Sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena että harkinnanvaraisena kuntoutuksena eri sairausryhmille alueellisesti ja valtakunnallisesti. Osa kursseista on tarkoitettu aikuisille työelämässä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella oleville. Osa kursseista on työelämästä poissa oleville sekä lapsille ja nuorille.

Miten kuntoutuskurssille pääsee?

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa elämää, apu voi löytyä Kelan kuntoutuskurssilta. Hakisitko kurssille jo tänä syksynä? Kelan suunnittelija Pirjo K. Tikka vastaa kuuteen kysymykseen kurssille hakeutumisesta.

Lue vinkit Elämässä.fistä

Yleisimmat sairausryhmät, joille Kela järjestää kursseja, ovat mm. aivohalvaus, hengityssairaus, kuulovamma, liikunta- ja monivammaisuus, mielenterveys, MS-tauti, näkövamma, reuma, sydäntauti, syöpä, tuki- ja liikuntaelinsairaus, hermoston sairaudet sekä erilaiset harvinaiset sairaudet. Jonkin verran järjestetään kursseja myös ikääntyneille kuntoutujille, kuten yli 65-vuotiaille monisairaille ja omaishoitajille.

Kuntoutuskurssien ohjelma tukee fyysistä ja psykososiaalista hyvinvointia sekä työssä ja arjessa selviytymistä. Ohjelma antaa myös terveysneuvontaa ja tietoa sairaudesta sekä parantaa itsehoitovalmiuksia.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on parantaa sairauden tai vamman heikentämiä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia toimintavalmiuksia.

Perhekursseilla myös omaiset/läheiset saavat lisävalmiuksia kuntoutujan kuntoutusprosessin tukemiseen.