Autismikirjon häiriöitä sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssit Kelassa

Sairauksien diagnosoinnissa on käytössä kaksi kansainvälistä tautiluokitusta, yhdysvaltalainen psykiatrinen tautiluokitus DSM ja WHO:n tautiluokitus ICD. DSM-tautiluokitus on uudistettu ja uusi DSM-5 on ollut käytössä Yhdysvalloissa jo vuodesta 2013. ICD-tautiluokitusta ollaan parhaillaan uudistamassa ja uusi ICD-11 otetaan käyttöön Suomessa lähivuosina.

DSM-5:ssä autismi, aspergerin oireyhtymä (AS) ja epätyypillinen autismi erillisinä diagnooseina poistettiin ja tilalle tuli yksi diagnoosinimike autismikirjon häiriö, johon autismi, AS ja epätyypillinen autismi sisällytettiin.  Vastaava muutos tulee todennäköisesti tapahtumaan myös ICD-11:ssä.

Diagnoosin kirjauskäytännöt näyttävät olevan jo muuttumassa ennen ICD-11:n käyttöönottoa. Muutoksen myötä entiset asperger -lapset saavat usein aiemman F84.5 diagnoosin sijaan jonkin diagnoosikoodin väliltä F84.0 - F84.9.

Kelalla on hankintakaudella 2017-2020 kahdenlaisia sopeutumisvalmennuskursseja autismikirjon lapsille:

  1. autistisille lapsille suunnattuja (Autististen lasten perhekurssi) ja
  2. asperger- ja ADHD -lapsille suunnattuja (Asperger- ja ADHD -lasten perhekurssi).

Asperger- ja ADHD -lasten perhekurssilla on erilliset toimeenpanoryhmät asperger-  ja ADHD -lapsille.

Diagnostisen käytännön muutoksesta johtuen oikean sopeutumisvalmennuskurssin löytäminen autismikirjon häiriö -diagnoosin saaneelle lapselle on tuonut haasteita. Kela on 1.6.2018 alkaen siirtänyt autismikurssit keskitettyyn päätöksentekoon.  Ratkaisujen tekoa on ohjeistettu seuraavasti:

Autististen lasten perhekurssi on tarkoitettu kehitysvammaiselle autismikirjon häiriö -diagnoosin saaneelle lapselle, jonka kognitiivinen taso on erittäin heikko. Psykologin tutkimuksissa kognitiivista tasoa kuvataan siis sanoilla ”erittäin heikko” ja diagnooseissa on usein autismikirjon diagnoosin lisäksi ”älyllinen kehitysvammaisuus” (lievä, keskivaikea, vaikea, syvä tai määrittämätön). Hän on usein hoidossa ja seurannassa kehitysvammapoliklinikalla, hänellä on pidennetty oppivelvollisuus ja hän käy joko erityiskoulua tai saa erityisopetusta. Lisäksi hänelle on usein laadittu HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Asperger -lasten perhekurssi on tarkoitettu autismikirjon häiriö -diagnoosin saaneelle lapselle, joka on kognitiivisesti normaalitasoinen. Hän käy koulua yleensä yleisopetuksessa, mutta hänelle on voitu järjestää yleistä tukea tai tehostettua tukea koulunkäyntiin tai jokin oppiaine/joitakin oppiaineita on voitu yksilöllistää. Hän on usein hoidossa tai seurannassa lastenneurologisella tai lasten- tai nuorisopsykiatrisella tai vastaavalla poliklinikalla ja hän ei yleensä käytä kehitysvammapuolen palveluita.

Lisätietoja tarvittaessa: suunnittelija Irja Kiisseli (irja.kiisseli@kela.fi) tai vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine (katariina.kallio-laine@kela.fi)