IKKU-kurssien palveluntuottajille: kohderyhmään ja esivalintaan liittyvä tarkennus 10.3.2016

 

IKKU-kurssien kohderyhmän kuvaus on kurssistandardissa (3.1 Kuntoutuja), joka tuli voimaan 1.1.2016.

Kohderyhmän kuvauksessa ja kurssille hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on, että vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos on yli 24 ja toimintakyvyn osa-alueet mahdollistavat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen.

Alkuvuodesta on havaittu, että tämän edellytyksen täyttävien ikääntyneiden kurssivalinnoissa on ollut vaikeuksia toimistoissa ja esivalintatahoilla.
 

Palveluntuottajan esivalintaa tekevä henkilö toimii jatkossa seuraavan tarkennuksen mukaan:

Jos hakemuksesta puutuu MMSE-testin tulos, mutta lääkärinlausunnosta käy ilmi että kuntoutujalla ei ole muistiongelmaa

  • erillistä MMSE-testin tulosta ei tässä tapauksessa vaadita esivalintaa varten

Jos hakemuksesta puuttuu MMSE-testin tulos, eikä lääkärinlausunnosta käy ilmi muistia koskeva arvio

  • palveluntuottaja pyytää asiakasta toimittamaan MMSE-testin tuloksen esivalinnan valmistelun tueksi

Jos testi on tehty ja tulos on alle 24, se on perusteena hylkäämiselle. Palveluntuottaja esittää esivalinnassa hylkäävää ratkaisua.

Jos testin pistemäärä on tasan 24, arvioidaan lisäksi hakijan muita toimintakyvyn osa-tekijöitä. Jos hakijan arvioidaan selviytyvän kurssilla, hänet esivalitaan kurssille. 

Jos hakijalla arvioidaan tulevan vaikeuksia kurssilla ja lisäksi muut toimintaedellytykset ovat puutteellisia jollakin ICF luokituksen osa-alueella, häntä ei esivalita kurssille.

Yllä oleva tarkennus kirjataan esivalintaprosessia koskevaan muistioon, joka toimitetaan myöhemmin palveluntuottajille, jotka hoitavat esivalintoja.