Kurssien siirtäminen ja peruuttaminen

Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä on tarkastellut kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien peruuttamisen ja siirtämisen ajankohtia. Kelan vakuutuspiirit ovat nostaneet esiin, että kurssien myöhäinen siirtäminen ja peruminen vaikeuttaa päätösten tekemistä kursseille. Etuuskäsittelijät joutuvat päätöstä tehdessään pohtimaan, onko Kuntoutuskurssihaussa näkyvä parin viikon päästä alkava kurssi toteutumassa, vaikka sinne on tehty enintään kaksi kuntoutuspäätöstä.  Kurssien siirtäminen ja peruuntuminen aiheuttaa hankaluuksia myös jo päätöksen saaneille kuntoutujille.

Kurssien siirtäminen ja peruminen on ohjeistettu palvelukuvauksen yleisessä osassa sekä Kuntoutuksen palveluntuottajien ohjeissa. Ohjeiden mukaan kurssi voidaan perua aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään 2-3 viikkoa ennen kurssin alkamista. Kurssin siirtämisen ajankohtaa ei ole ohjeissa erikseen määritelty. Tällä hetkellä kuntoutuskurssihaussa on näkyvissä kursseja, joille ei ole tehty päätöksiä ja joiden alkamiseen on alle 2-3 viikkoa aikaa.

Kuntoutuspalvelujen ryhmä kehottaa palveluntuottajia huomioimaan kurssien viimehetken siirtämisen ja perumisen aiheuttavan hankaluuden Kelan vakuutuspiireille ja kuntoutujille ja perumaan tai siirtämään kurssinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun on selvillä, että kurssi ei tule toteutumaan Kuntoutuskurssihaussa näkyvänä ajankohtana.