Muutoksia kuntoutuksen vaikutusten seurantaan vuonna 2017

Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi otettiin vuoden 2017 alusta käyttöön uudessa työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa (TEAK) sekä osassa viime vuonna kilpailutettuja kuntoutus- ja sopeutumiskurssien palvelulinjoja.

Muutosten johdosta kuntoutuksen hyödyn arviointia koskevat Internet-sivut ja raportointia koskevat ohjeet on päivitetty. Tämä ohje kertoo raportointia koskevista muutoksista.

1. Uudet palvelut kuntoutuksen hyödyn arviointiin ja raportointiin

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin piiriin 1.1.2017 alkaen kuuluvat uudet palvelulinjat ovat

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)
Omaishoitajien kurssit ja omaishoitajien parikurssit           
Mielenterveyden häiriöitä sairastavien nuorten ja aikuisten kuntoutuskurssit          
Diabetesta sairastavien kuntoutuskurssit
Asperger- ja ADHD-lasten sopeutumisvalmennuskurssit sekä autististen lasten sopeutumisvalmennuskurssit     

Pakolliset mittaukset ja raportointi Kelaan toteutetaan siinä laajuudessa kuin se kunkin palvelulinjan uudessa palvelukuvauksessa on määritelty. Raportointia koskevat ohjeet löytyvät Kelan internet-sivuilta kohdasta /tuloksellisuus. Palvelulinjakohtainen taulukkomuotoinen koonti mittauksista ja raportoinnista sekä ohjeet tietojen toimittamiseen löytyvät yllä mainitulta sivustolta dokumentista Opas tuloksellisuuden seurannan tietojen toimittamiseen Kelaan. Sivustolta löytyy myös ohje raportointia varten Kelaan toimitettavasta määrämuotoisesta taulukkolaskentatiedostosta.

Raportoinnin tiedot toimitetaan Kelaan vain kuntoutujan suostumuksen perusteella.  Suostumus pyydetään Kelan suostumuslomakkeella KU5. Ennen suostumuksen pyytämistä asiakkaalle annetaan raportointia koskeva tarpeellinen tieto.

Raportoinnin mittarit tyypin 1 diabetestä sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskursseissa

Kuntoutuksen hyödyn raportoinnin pakollinen mittari on GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling, Omat tavoitteeni –lomake. Palvelukuvauksessa pakollisena mittarina mainittu COPE-indeksi ei ole mukana mittarina kuntoutuksen hyödyn raportoinnissa.

2. Raportointia koskevia muutoksia

Tietojen toimittamisen määräaika

Kela pidentää vuotta 2016 koskevien mittausten toimittamisen määräaikaa. Vuotta 2016 koskevien mittausten tiedot tulee toimittaa Kelaan uuden määräajan puitteissa 31.5.2017 mennessä. Määräaika koskee vuonna 2016 toteutettuja loppu- ja seurantamittauksia.

Vuonna 2015 toteutuneiden alkumittausten vastaanottaminen

Mittaustietojen vastaanottoa muutetaan alkumittausten osalta siten, että alkumittausten tietoja voidaan toimittaa Kelaan loppu- ja seurantamittausten yhteydessä raportoinnin alkamisesta vuodesta 2015 lukien. Muutoksen tarkoituksena on varmistaa, vuonna 2016 päättyneille raportoitaville palveluille löytyy myös alkumittaus.  Vuoden 2015 raportoinnissa lähettämättä jääneitä kyseistä vuotta koskevia alkumittauksia voidaan alkaa toimittaa Kelaan 11.2.2017 alkaen.

Mittaustietojen puuttumisen syykoodit

Mittaustietojen puuttumista koskevia syykoodeja lisätään järjestelmään 11.2.2017. Uudet koodit ovat käytössä ko. päivämäärän jälkeen.  Uudet koodit ja näiden järjestelmään merkittävät numerot ovat:

  • Uusi koodi 4 =>Ammatillinen kuntoutusselvitys on toteutettu lyhyenä (2-3 vrk)
  • Uusi koodi 5 =>Kuntoutuja on siirtynyt muuhun kuntoutukseen = 5
  • Uusi koodi 6 =>Kuntoutuja on siirtynyt työhön tai opiskelemaan
  • Uusi koodi 7 =>Mittari ei ole käytössä tässä palvelussa

3. Raportointia koskevaa lisätietoa

Info kuntoutuksen hyödyn raportoinnista pidettiin vuoden 2016 raportoitavien palvelujen uusille palveluntuottajille 5 ja 6.10.2016.  Infon aineisto löytyy Kelan internet-sivuilta http://www.kela.fi/tilaisuudet-palveluntuottajille.

Kysymyksiä tuloksellisuuden raportoinnista voi toimittaa postilaatikkoon tulos.@kela.fi.

Ensimmäinen Kelan kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportti on julkaistu: tiedote 6.2.2017

4. GAS-menetelmän tavoitteiden toteutumisen arviointi ammatillisessa kuntoutusselvityksessä

Tavoitteiden toteutuminen ammatillisessa kuntoutusselvityksessä voidaan arvioida joko kuntoutuksen päätösvaiheessa tai vasta seurannan viimeisellä jaksolla riippuen siitä, mikä on henkilön kohdalla kuntoutuspalvelun kokonaisvaltaisen toteutuksen kannalta järkevää. Tavoitteiden toteutumisen arviointi merkitään raportoinnissa aina loppumittaukseksi.