Optionsår i samband med avtalsperioderna

FPA har i upphandlingen under de senaste åren ingått avtalen för ett år och därtill använt möjligheten att utnyttja optionsår (ofta 1 + 1 + 1 år). Genom att utnyttja optionsåren har FPA förberett sig på den eventuella övergången till ett registreringsförfarande.