Tolkning till och från främmande språk i samband med FPA:s rehabiliteringsåtgärder från 1.1.2018

Utgående från respons från rehabiliteringsklienterna och serviceproducenterna har vi på det sätt som beskrivs nedan utökat möjligheterna att få tolkning till och från främmande språk i samband med rehabiliteringsåtgärder.

Bl.a. följande förändringar genomförs från 1.1.2018

  • Tolkning kan tillhandahållas för verksamhet som främjar gruppbildningen
  • Den maximala mängden tolkning har höjts i fråga om vissa rehabiliteringsåtgärder
  • Möjligheten att använda tolkning vid olika terapier har utökats så att antalet besök där tolkning ingår som har reserverats för handledningsbesök också kan användas för situationer där handledning för den anhöriga ges i samband med ett besök som klienten beviljats
  • Tolkning kan också tillhandahållas för Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)
Ändringarna har märkts ut med rött (fram till 31.3.2018) i översiktstabellen Tolkning till och från främmande språk i samband med FPA:s rehabiliteringsåtgärder