Uuden sopimuskauden 2019 mukaiset kurssit näkyvät kuntoutuskurssihaussa

Vuonna 2018 hankitut ja vuonna 2019 alkavat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit näkyvät Kelan kuntoutuskurssihaussa 31.10.2018 alkaen. 

Vuoden 2018 kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu. Valitut palveluntuottajat on julkaistu Kelan verkkosivuilla.

Vuonna 2019 alkavat kurssit sairausryhmittäin ovat:

  • Aivovammat (aikuiset ja lapset)
  • ALS (aikuiset)
  • Crohnin tauti ja colitis ulcerosa (aikuiset ja lapset)
  • Elinsiirto (aikuiset ja lapset)
  • Ääreishermo- ja lihassairaudet (aikuiset, nuoret ja lapset)

Kurssien palvelukuvaukset ovat Kelan verkkosivuilla. Kurssijärjestelmässä on yksittäisen kurssin kohderyhmän kuvauksessa linkit kyseessä olevaan palvelukuvaukseen.

Palveluntuottaja, tarkista tietosi

Pyydämme, että palveluntuottajat tarkistavat 22.11.2018 mennessä, ovatko kurssien tiedot ja aikataulut oikein. Palveluntuottajat tekevät itse mahdollisia aikatauluja ja yhteyshenkilöitä koskevat muutokset suoraan kurssin tietoihin Kelan kuntoutuskurssijärjestelmän extranetissä. Tehtyjen muutosten pitää vastata ko. palvelulinjan palvelukuvausta ja palvelukuvauksen yleistä osaa. Ohjeet löytyvät extranetistä käsikirjasta Muutosten tekeminen. Lisäksi palveluntuottajilla on käytössä extranetissä käsikirja SR/AMM-kurssit Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien toimeenpa-non käsikirja (päivitetty 24.9.2018).

Esivalinta poistuu

Vuonna 2019 alkavissa uuden sopimuskauden kursseissa ei ole esivalintaa.
Pyydämme, että palveluntuottajat palauttavat viimeisen esivalinnan jälkeen jäljelle jääneet hakemukset Kelan vakuutuspiirin esivalinnan yhteyshenkilölle ja liittävät mukaan yhteenvetolomakkeen KU128.

Lisätiedustelut

Ottakaa tarvittaessa yhteyttä kuntoutuspalvelujen ryhmään sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus-palvelujenmuutokset(at)kela.fi