Vieraan kielen tulkkaus Kelan kuntoutustoimenpiteissä 1.1.2018 lukien

Kuntoutusasiakkailta ja kuntoutuksen palveluntuottajilta saadun palautteen perusteella olemme lisänneet mahdollisuutta vieraan kielen tulkkaukseen kuntoutustoimenpiteissä.

Muutoksia 1.1.2018 lukien ovat mm.

  • Tulkkauksen voi saada ryhmäytymistä edistävään toimintaan
  • Tulkkauksen enimmäismääriä on korotettu joissakin kuntoutustoimenpiteissä
  • Tulkkauksen käyttömahdollisuuksia on terapioissa laajennettu siten, että ohjauskäynteihin varattuja tulkkauskertoja voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa omaisen ohjaus toteutuu kuntoutujalle myönnetyn käyntikerran yhteydessä
  • Tulkkausta voi saada myös Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK)

Tulkkausmuutokset -kooste