Vuoden 2020 sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-kurssit ja ammatilliset Taito-kurssit näkyvät internetissä 19.6.2019

 

Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä on vienyt julkaissut kuntoutuskurssihaussa vuoden 2020 kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, joissa sopimuskausi on meneillään.

Pyydämme palveluntuottajia tarkistamaan 15.8.2019 mennessä, ovatko kurssien tiedot ja aikataulut oikein.
Palveluntuottajat tekevät itse mahdolliset muutokset koskien kurssien aikatauluja ja yhteyshenkilöitä suoraan kurssin tietoihin. Ohjeet löytyvät extranetistä käsikirjoista Muutosten tekeminen (päiv.13.7.2018) ja SR/AMM-kurssit (päiv. 21.1.2019)

Vuonna 2019 hankittavat kurssit (AVH-, IKKU-, MS-, Tules- ja OPI-kurssit) julkaistaan kuntoutuskurssi-haussa loppuvuodesta.
 

Lisätietoja

Palveluntuottaja voi kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta: kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi