150 Dasatinibi

(C91.0, C92.1)

Dasatinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen leukemian hoidossa.

Dasatinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • kroonisen myelooisen leukemian ja
  • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian

toisen linjan hoitoon, kun aikaisempi hoito, imatinibi mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai imatinibi ei sovellu potilaalle.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dasatinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit  117
Dasatinibi (rajoitettu peruskorvaus)  324

Lue lisää