177 Glargininsuliini 300 U/ml

(Diabetes mellitus; E10-E14, E89.1)

Korvausoikeus poistuu 1.3.2020

Tämä korvausoikeus poistuu käytöstä 1.3.2020 alkaen. Katso tiedote sivun alaosasta.

Glargininsuliini 300 U/ml on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaiden hoidossa.


Glargininsuliinin (300 U/ml) erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä annetun tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella. Myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty edellä mainitun erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen konsultaatiovastaus. Potilasasiakirjoihin perustuvasta konsultaatiovastauksesta tulee käydä ilmi alla mainittujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen.

Erityiskorvausoikeus myönnetään, kun kyseessä on aikuisten vaikeahoitoisen diabetes mellituksen hoito ja muun glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa glargininsuliinin (300 U/ml) tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Diabetes, insuliinihoito 103
Glargininsuliini 300 U/ml (rajoitetusti peruskorvattava) 382

Lisätietoja