3003 Tivotsanibi

(C64)

Tivotsanibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3003) myönnetään munuaissyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Tivotsanibin peruskorvausoikeus myönnetään edennyttä munuaissyöpää sairastaville aikuispotilaille

  • ensilinjan hoidoksi tai
  • myöhemmän linjan hoidoksi, kun sairaus on edennyt sytokiinihoidon jälkeen (esim.  interferoni alfa, interleukiini-2) eikä potilas ole saanut kumpaakaan seuraavista hoidoista:
    • VEGFR-estäjä (esim. patsopanibi, sunitinibi)
    • mTOR-estäjä (esim. everolimuusi, temsirolimuusi).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa tivotsanibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyt-tämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
 Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130

Lue lisää