302 Interferoni alfa

(C43, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, D45, D46, D47, D721, D75, E34.0)

Interferoni alfa on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Interferoni alfan peruskorvausoikeus (302) myönnetään pahanlaatuisten veri-, luuydin- ja imukudostautien ja eräiden kasvainsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin. Interferoni alfa voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B asianomaisen erikoisalan erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • pahanlaatuisten veri- ja luuydintautien
  • pahanlaatuisten imukudostautien
  • malignin melanooman
  • munuaissyövän ja
  • eräiden harvinaisten kasvainsairauksien (karsinoidi)

hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hoitosuunnitelma, jossa interferoni alfan tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään seitsemäksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130
Interferoni alfa (rajoitettu erityiskorvaus) 180

Lue lisää