337 Trabektediini

(C49, C56)

Trabektediini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (337) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpätauteja hoitavasta yksiköstä tai syöpätautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • edenneen pehmytkudossarkooman hoitoon potilaille, joiden antrasykliini- tai ifosfamidihoidot ovat epäonnistuneet tai joille nämä lääkkeet eivät sovi.
  • uusiutuneen platinalle herkän munasarjasyövän hoitoon yhdessä pegyloidun liposomaalisen doksorubisiinin kanssa potilaille, joille platinayhdisteet eivät sovellu.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa trabektediinin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Gynekologiset syövät 128
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130

Lue lisää