354 Ivabradiini

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Ivabradiini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (354) myönnetään kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon seuraavin edellytyksin. Ivabradiini voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen NYHA II–IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun vajaatoimintaan liittyy systolinen toimintahäiriö ja potilaalla on sinusrytmi ja syketaajuus on vähintään 75 lyöntiä minuutissa ja vasemman kammion ejektiofraktio on enintään 35 %.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ivabradiinin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Krooninen sydämen vajaatoiminta 201
Ivabradiini (rajoitettu erityiskorvaus) 283

Lue lisää