355 Dienogesti

(N80)

Dienogesti on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (355) myönnetään ja sitä peruskorvataan seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriltä tai tämän alan erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyvän hoitokäytännön mukaiseen endometrioosin hoitoon potilaille, joiden endometrioosin hoidossa muilla suun kautta otettavilla hormonaalisilla lääkehoitovaihtoehdoilla ei ole saavutettu toivottua hoitotulosta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dienogestin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lue lisää