364 Koivun allergeeniuute ja heinien allergeeniuute

(J30.10, J30.19, J30.2, J30.3, J30.4, J45.0, J45.8, J45.9, H10.1, H10.3, H10.4, H10.5, H10.6, H10.7, H10.8, H10.9)

Siedätyshoidon korvausoikeudet

Aikuiset saavat koivun allergeeniuutetta sisältävästä Itulazax-lääkkeestä peruskorvauksen 1.2.2020 alkaen korvausoikeudella 3023.

Koivun allergeeniuute ja heinien allergeeniuute ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (364) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B allergisia sairauksia hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä tai  korva-, nenä- ja kurkkutautien, ihotautien ja allergologian, keuhkosairauksien ja allergologian tai lastentautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään koivun tai heinän siitepölyallergiaan (tyyppi 1, Gell ja Coombs -luokitus) liittyvien merkittävien riniitti-, konjunktiviitti-, rinokonjunktiviitti- tai astmaoireiden hoitoon potilaille, joilla on osoitettu koivun tai heinän siitepölyallergia ihon prick-testillä tai erityisellä IgE-testillä.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa siedätyshoidon tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lue lisää