365 Metyraponi

(E24.0, E24.3, E24.8, E24.9, C74, D35.0, D35.2)

Metyraponi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (365) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon endokrinologisia sairauksia hoitavasta yksiköstä tai endokrinologian, sisätautien tai lastentautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään endogeenista Cushingin tautia sairastavien potilaiden hoitoon, kun leikkaus ei ole mahdollinen tai se on epäonnistunut.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa metyraponin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130
Ketokonatsoli (rajoitettu peruskorvaus) 3021

Lue lisää