371 Degludekinsuliini

(E10, E12, E13, E14)

Korvausoikeus poistuu 1.3.2020

Tämä korvausoikeus poistuu käytöstä 1.3.2020 alkaen. Katso tiedote sivun alaosasta.

Degludekinsuliini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (371) myönnetään tyypin 1 diabetespotilaille seuraavin edellytyksin. Degludekinsuliini voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkäriltä. Myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty edellä mainitun erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen konsultaatiovastaus. Potilasasiakirjoihin perustuvasta konsultaatiovastauksesta tulee käydä ilmi alla mainittujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään ensin hoitokokeilun ajaksi aikuisille (yli 18-vuotiaille) tyypin 1 diabetespotilaille, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypoglykemioita sekä detemir- että glargininsuliinihoitojen aikana. Hoitokokeilun jälkeen peruskorvausoikeus myönnetään, kun diabeteksen hoitotasapainon osoitetaan degludekinsuliinihoitokokeilun aikana parantuneen ja yöllisten hypoglykemioiden vähentyneen.

Lausunnossa on sairautta ja sen mahdollista aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa degludekinsuliinin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla degludekinsuliinihoitokokeilua varten määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jatkohakemuksen yhteydessä korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Sairaus tai lääkeaine Erityiskorvaus
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Diabetes, insuliinihoito 103
Degludekinsuliini (erityiskorvaus) 171

 

Lue lisää