382 Glargininsuliini 300 U/ml

(Diabetes mellitus; E10-E14, E89.1)

Glargininsuliini 300 U/ml on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (382) myönnetään tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaille seuraavin edellytyksin. Glargininsuliini 300 U/ml voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkäriltä. Myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty edellä mainitun erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen konsultaatiovastaus. Potilasasiakirjoihin perustuvasta konsultaatiovastauksesta tulee käydä ilmi alla mainittujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisten vaikeahoitoisen diabetes mellituksen hoitoon, kun muun glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa glargininsuliinin (300 U/ml) tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ilman määräaikaa.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Diabetes, insuliinihoito 103
Glargininsuliini 300 U/ml (rajoitetusti erityiskorvattava) 177
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215

Lue lisää