206, 211 Etsetimibi

Etsetimibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa sairauksissa Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (211) ja Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (206), kun kysymyksessä on seuraavassa esitetyn mukainen primaarinen hyperkolesterolemia.

Etsetimibin erityiskorvaamisen edellytyksenä on erityiskorvausoikeuden 206 tai 211 lisäksi, että

  • kysymyksessä on primaarisen hyperkolesterolemian hoito yhdessä statiinin kanssa potilailla, joilla
    • ei ole saavutettu hyvän hoitokäytännön edellyttämää hoitovastetta käytettäessä tehokasta statiinia riittävin hoitoannoksin,
    • ja että lääkäri on tehnyt näiden ehtojen täyttymisen merkiksi etsetimibiä määrätessään lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' merkinnän 'vaikeahoitoinen hyperkolesterolemia'.
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 211

 

Lue lisää