Lääkekustannusten omavastuut

Kela korvaa osan korvausjärjestelmään kuuluvien lääkkeiden, perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista. Maksat itse aina omavastuuna osan valmisteiden hinnasta. Omavastuun käsitteitä on erilaisia, ja maksamasi omavastuun määrä on erilainen eri tilanteissa.

Alkuomavastuu

Saat lääkekorvausta sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen. Sen määrä on 50 euroa.

Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Alkuomavastuu kertyy, kun ostat reseptillä korvausjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä, perusvoiteita ja kliinisiä ravintovalmisteita. Valmisteiden hinnoista riippuen alkuomavastuu voi täyttyä yhdestä tai useammasta ostosta. Viitehinnan ylittävä osuus lääkkeen hinnasta ei kerrytä alkuomavastuuta.

Jos ostamasi valmisteet eivät kuulu korvausjärjestelmään, kustannukset eivät kerrytä alkuomavastuuta

Kelassa ja apteekissa on ajantasainen tieto alkuomavastuusi määrästä. Kun alkuomavastuusi täyttyy, saat apteekissa heti sinulle kuuluvan lääkekorvauksen.

Alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta eli lääkekattoa

Voit seurata alkuomavastuusi ja vuosiomavastuusi kertymistä kirjautumalla OmaKelaan ja valitsemalla sen jälkeen Sairaanhoitokorvaukset > Lääkkeiden omavastuukertymä.

Esimerkki, jossa alkuomavastuu (50 euroa) ei täyty vuoden ensimmäisessä lääkeostossa

Ostat lääkekorvausjärjestelmään kuuluvia reseptilääkkeitä 40 eurolla.

 • Alkuomavastuuta kertyy 40 euroa.
 • Lääkkeestäsi ei vielä makseta korvausta.
 • Maksat lääkkeestäsi 40 euroa.

Saat lääkekorvausta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt vuoden seuraavissa lääkeostoissa.

Esimerkki, jossa alkuomavastuu (50 euroa) täyttyy vuoden ensimmäisessä lääkeostossa

Ostat lääkekorvausjärjestelmään kuuluvia reseptilääkkeitä 80 eurolla.

 • Alkuomavastuusi 50 euroa täyttyy.
 • Saat korvauksen alkuomavastuun ylittävältä osalta.
 • Maksat lääkkeistäsi alkuomavastuun 50 euroa ja sen ylittävältä osalta korvausluokan mukaisen omavastuun.

Loppuvuoden ostoista saat lääkekorvauksen etkä maksa enää alkuomavastuuta.

Esimerkki alkuomavastuun (50 euroa) täyttymisestä, kun ostat samalla kertaa eri korvausluokkiin kuuluvia lääkkeitä (erityiskorvattavia 65 % ja 100 % sekä peruskorvattavia 40 %)

Jos samassa ostossa on usean eri korvausluokan lääkkeitä, ostot järjestyvät korvausluokan mukaisesti seuraavalla tavalla:

 • Peruskorvattavat lääkkeet maksavat 25 euroa. Koko summa kerryttää alkuomavastuuta.
 • Alemman erityiskorvausluokan lääkkeet maksavat 20 euroa. Tämäkin summa kerryttää alkuomavastuuta, jota on nyt kertynyt yhteensä 45 euroa.
 • Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet maksavat 15 euroa. Tästä summasta 5 euroa kerryttää alkuomavastuuta, milloin vuosikohtainen 50 euron alkuomavastuusi täyttyy. Alkuomavastuun ylittävästä 10 eurosta saat korvausluokan mukaisen korvauksen 100 % ja maksat lääkekohtaisen omavastuun 4,50 euroa.
 • Tällä asiointikerralla maksat lääkeostoistasi 54,50 euroa.

Loppuvuoden ostoista saat lääkekorvauksen etkä maksa enää alkuomavastuuta.

Omavastuu alkuomavastuun täyttymisen jälkeen

Kun alkuomavastuusi on täyttynyt, saat lääkkeistäsi korvauksen. Apteekki vähentää lääkkeen hinnasta korvauksen, ja maksat itse jäljelle jäävän osuuden eli omavastuun. Jos lääke kuuluu viitehintajärjestelmään, et saa korvausta mahdollisesta viitehinnan ylittävästä osuudesta.

Maksamasi omavastuun määrä riippuu lääkkeen korvausluokasta ja sinulle myönnetyistä korvausoikeuksista.

Korvausluokka Korvaus Omavastuu
Lääkkeiden korvausluokat
Peruskorvaus 40 % 60 %
Alempi erityiskorvaus 65 % 35 %
Ylempi erityiskorvaus 100 % 4,50 euroa/lääke/ostokerta

Vuosiomavastuu eli lääkekatto

Korvattavista reseptivalmisteista itse maksamasi osuus kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Myös maksamasi alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. Sen sijaan mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus lääkkeen hinnasta ei kerrytä vuosiomavastuuta.

Vuonna 2021 vuosiomavastuu on 579,78 euroa. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, sinulla on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen. Tällöin maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

Voit seurata vuosiomavastuusi kertymistä OmaKelassa valitsemalla Sairaanhoitokorvaukset > Lääkkeiden omavastuukertymä.

Ylempää erityiskorvausta ja lisäkorvausta koskeva poikkeava lääkekohtainen omavastuu

Saat korvausta lääkeostoistasi, kun ostat lääkettä kerralla enintään 3 kuukaudeksi. Tietyissä tapauksissa et kuitenkaan voi ostaa koko määrää kerralla. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa on kyse

 • lääkkeestä, jonka yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1000 euroa
 • annosjaeltuina toimitetuista lääkkeistä
 • klotsapiinivalmisteesta, peritoneaalidialyysiliuoksesta tai lääkkeellisestä hapesta
 • lääkkeestä, joka toimitetaan säilyvyyden tai muiden farmaseuttisten ominaisuuksien vuoksi useassa erässä
 • lääkkeestä, jonka lääkkeenmäärääjä on harkintansa mukaan määrännyt toimitettavaksi useassa erässä.

Kun sinulla on oikeus ylempään erityiskorvaukseen tai lisäkorvaukseen, maksat edellä mainituista valmisteista taulukon mukaisen omavastuun jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. Poikkeava lääkekohtainen omavastuu peritään aina vähintään yhdeltä hoitoviikolta.

Korvausluokka Korvaus Omavastuu
Poikkeava lääkekohtainen omavastuu
Ylempi erityiskorvaus 100 % Lääkekohtainen omavastuu 0,38 euroa/alkava hoitoviikko
Lisäkorvaus 100 % Lääkekohtainen omavastuu 0,21 euroa/alkava hoitoviikko

Lue lisää