Oseltamiviiri ja tsanamiviiri

Oseltamiviiri ja tsanamiviiri ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niitä peruskorvataan seuraavin edellytyksin virologisesti osoitetun influenssan A ja influenssan B hoitoon erikseen määriteltyyn riskiryhmään kuuluville potilaille kahden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta, jos rokotus ei ole antanut tarvittavaa suojaa tai henkilöä ei ole voitu rokottaa.

Erillisselvitys

Oseltamiviirin ja tsanamiviirin peruskorvauksen edellytyksenä olevien tässä päätöksessä kuvattujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemillä merkinnöillä

  • 'Influenssa A' tai 'Influenssa B' sen mukaan, onko potilaalla osoitettu influenssa A vai B ja
  • 'Riskiryhmä'.

Lääketieteelliset edellytykset

Oseltamiviiri ja tsanamiviiri ovat peruskorvattavia virologisesti osoitetun influenssan A ja influenssan B hoitoon tässä päätöksessä mainittuun riskiryhmään kuuluville potilaille kahden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta, jos rokotus ei ole antanut riittävää suojaa tai henkilöä ei ole voitu rokottaa.

Riskiryhmät ovat

  • kliinisesti merkittävää sydän- ja verisuonisairautta sairastavat potilaat (krooninen sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti)
  • kroonista keuhkosairautta sairastavat potilaat (keuhkoastma ja krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet)
  • kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
  • diabetespotilaat
  • immuunivajavuutta sairastavat potilaat ja potilaat, joiden sairauden hoito heikentää vastustuskykyä
  • 65 vuotta täyttäneet henkilöt

Oseltamiviirin osalta riskiryhmiin kuuluviksi katsotaan myös

  • 12 – 35 kuukauden ikäiset lapset.

Influenssan ehkäisyyn käytettävä tai muuhun tarkoitukseen kuin yllä kuvatun kaltaiseen influenssan A tai influenssan B hoitoon käytettävä oseltamiviiri- tai tsanamiviirilääkitys eivät ole sairausvakuutuksesta korvattavia.

Lue lisää