Kelaan välitettyjen lääkeostotietojen korjaaminen

Oston korjaus saman päivän aikana
Oston korjaus myöhemmin
Reseptikeskus ja Kelan apteekkitilitysjärjestelmä ovat erillisiä järjestelmiä

Asiakkaan alkuomavastuun ja vuosiomavastuun määrän ajantasaisuus ja oikeellisuus edellyttää, että lääkeostojen tiedonsiirto on reaaliaikaista. Kelassa ja apteekissa on oltava aina ajantasainen tieto asiakkaan alku- ja vuosiomavastuusta (ks. Tilitysmenettely).

Apteekin tulee kiinnittää erityistä huomiota korjausten tekemiseen sekä siihen, milloin korjaus ajallisesti tehdään. Korjaukset tehdään aina järjestelmätoimittajan ja Kelan antamien ohjeiden mukaan.

Oston korjaus saman päivän aikana

Apteekki voi korjata tai poistaa vastaanottopalveluun lähettämänsä oston tietoja seuraavan vuorokauden puolelle klo 01.00 asti.

Huomaa, että korjaus voi muuttaa asiakkaan omavastuukertymiä!

Oston korjaus myöhemmin

Kello 01.00 jälkeen rajapinta sulkeutuu eikä apteekki voi itse korjata oston tietoja. Tällöin apteekin on heti virheen huomattuaan otettava puhelimitse yhteyttä apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan yksikköön. Apteekki ilmoittaa korjattavan oston numeron, ostopäivän, henkilötunnuksen, korjattavan tiedon ja korjauksen syyn. Tarvittaessa Kela voi pyytää apteekilta lisäksi kirjallisen selvityksen.

Apteekki ei saa lähettää uutta ostoa Kelaan ennen kuin virheellinen osto on korjattu Kelassa. Toimimalla toisin korvauslaskennan taustalla olevat asiakkaan omavastuukertymätiedot ovat virheelliset. Ostoa saa korjata tai tehdä oston uudelleen vasta, kun Kela on puhelimitse ilmoittanut, että tämä on mahdollista. Ostoon on haettava aina päivittyneet suorakorvaustiedot. Kelan järjestelmä ei hyväksy samaa oston numeroa uudelleen ilman passivointia. Passivointi avaa apteekkijärjestelmän ja Kelan järjestelmien välisen rajapinnan kyseiselle ostolle (oston numerolle) uudelleen.

Puhelimitse annetun korjausluvan lisäksi Kela ilmoittaa tehdystä korjauksesta apteekille korjausilmoituksella.

Apteekin on huolehdittava, että lähetetyt ostot ovat oikein ja vastaavat todellisia ostotapahtumia.

Reseptikeskus ja Kelan apteekkitilitysjärjestelmä ovat erillisiä järjestelmiä

Apteekin on huomioitava, että sähköisellä lääkemääräyksellä toimitetun lääkkeen tilitystiedot eivät välity Kelan suorakorvauskäsittelyyn Reseptikeskuksen kautta, koska Reseptikeskus ja Kelan apteekkitilitysjärjestelmä ovat erillisiä järjestelmiä.  Tämän vuoksi, jos apteekki tekee korjauksen sähköiseen lääkemääräykseen vasta seuraavan vuorokauden puolella klo 01.00 jälkeen, lääketoimituksen korjatut tiedot on erikseen ilmoitettava Kelaan edellä kerrotun mukaisesti.

1.1.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 11.1.1, 11.1.1.1, 11.1.1.2 ja 11.1.1.3 )