Kelaan välitettyjen lääkeostotietojen korjaaminen

Asiakkaan alkuomavastuun määrän ajantasaisuus edellyttää, että lääkeostojen tiedonsiirto on reaaliaikaista. Kelassa ja apteekissa on oltava aina ajantasainen tieto asiakkaan alkuomavastuusta.

Apteekin tulee kiinnittää erityistä huomiota korjausten tekemiseen sekä siihen, milloin korjaus ajallisesti tehdään. Korjaukset tehdään aina järjestelmätoimittajan ja Kelan antamien ohjeiden mukaan.

Korjausta tehdessään apteekin on huomioitava myös mahdollinen muutos asiakkaan alkuomavastuussa, jos asiakas on asioinut myöhemmin samana päivänä esimerkiksi toisessa apteekissa.

Apteekki voi korjata tai poistaa vastaanottopalveluun lähettämänsä oston tietoja seuraavan vuorokauden puolelle klo 01.00 asti.

Edellä mainitun ajankohdan jälkeen apteekki ei voi korjata oston tietoja ilman, että ottaa ensin yhteyttä apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan palvelupisteeseen.

Apteekin on ilmoitettava virheestä heti puhelimitse apteekin tilityksiä käsittelevään palvelupisteeseen. Apteekki ilmoittaa oston numeron, ostopäivän, henkilötunnuksen ja korjattavan tiedon.

Kun oston korvaustiedot on Kelassa nollattu (ja tarvittaessa osto passivoitu), apteekki voi korjata ostoa ja lähettää korjatun oston uudella oston numerolla/samalla oston numerolla.

Kela ilmoittaa korjauksen tekemisestä apteekille korjausilmoituksella. Tarvittaessa Kela voi pyytää apteekilta lisäksi kirjallisen selvityksen. Apteekin on huolehdittava, että lähetetyt ostot ovat oikein ja vastaavat todellisia ostotapahtumia.

Apteekin on huomioitava, että sähköisellä lääkemääräyksellä toimitetun lääkkeen tilitystiedot eivät välity Kelan suorakorvauskäsittelyyn Reseptikeskuksen kautta, koska Reseptikeskus ja Kelan apteekkitilitysjärjestelmä ovat erillisiä järjestelmiä.  Tämän vuoksi, jos apteekki tekee korjauksen sähköiseen lääkemääräykseen vasta seuraavan vuorokauden puolella klo 01.00 jälkeen, lääketoimituksen korjatut tiedot on erikseen ilmoitettava Kelaan edellä olevan kohdan 11.1.1 mukaisesti.


1.1.2019 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 11.1.1)