Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2014

Kaikki korvatut lääkkeet

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
Reseptejä (milj.) 3,2 3 3,4 9,8
Kokonaiskustannukset (milj. €) 137,9 131,4 150 423,1
Korvaukset (milj. €) 87,4 82,6 92,9 264,9
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,4 2,3 2,5 7,2
Kustannukset (milj. €) 83,6 78,6 88,1 251,5
Korvaukset (milj. €) 50,3 47,1

52,5

150,5
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,3 18,5 18,8 18,8
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,1 2 2,2 6,4
Kustannukset (milj. €) 47,5 44,6 49,4 142,3
Korvaukset (milj. €) 22,7 21,3 23,4 67,8
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 23,8 22,5 25,1 71,9
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 1 0,8 0,8 2,7
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 21,5 20,6 20,9 20,9
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 73 76,2 76 75,2
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,3 18,5 18,8 18,8
Asiakas kieltänyt vaihdon % 5,9 3,7 3,7 4,4
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,4 1,3 1,3 1,3
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,2 0,1 0 0,1
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 0,2 0,1 0,1 0,2
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 387058 353749 395683 910379
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 8,4 7,9 8,6 24,9
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,3 0,2 0,3 0,9
Yhteensä 8,7 8,1 8,9 25,8
Säästö / vaihto (€) 18,85 19,4 18,99 19,07
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2014

Kaikki korvatut lääkkeet

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Huhti-kesäkuu
Reseptejä (milj.) 3,5 3,4 3,3 10,3
Kokonaiskustannukset (milj. €) 153,7 151,8 151,7 461,3
Korvaukset (milj. €) 95,6 93,4 94,6 285,8
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,6 2,5 2,4 7,6
Kustannukset (milj. €) 90,6 89,5 88,1 269,7
Korvaukset (milj. €) 54 53,1 52,9 160,8
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,1 18,5 18,6 18,6
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,3 2,2 2,1 6,6
Kustannukset (milj. €) 50,2 49,7 48,4 149,3
Korvaukset (milj. €) 23,6 23,5 23 70,5
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 25,5 25,4 24,5 75,9
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 1,1 0,9 0,9 2,9
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 21,3 20,7 20,7 20,8
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 71,8 75,8 75,7

74,5

Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,1 18,5 18,6 18,6
Asiakas kieltänyt vaihdon % 7,1 3,9 3,9 5
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,3 1,3 1,3 1,3
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,4 0,4 0,3 0,4
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 0,2 0,2 0,2 0,3
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 409691 395698 379906 945298
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 8,8 8,7 8,6 26
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,4 0,3 0,3 1
Yhteensä 9,2 9 8,8 27
Säästö / vaihto (€) 18,77 19,19 19,62 19,18
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2014

Kaikki korvatut lääkkeet

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Heinä-syyskuu
Reseptejä (milj.) 3,1 3,2 3,4 9,9
Kokonaiskustannukset (milj. €) 147,4 149 158 459
Korvaukset (milj. €) 92,7 92,7 97,7 285,7
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,3 2,4 2,6 7,3
Kustannukset (milj. €) 86 86,4 91,4 265,3
Korvaukset (milj. €) 51,9 51,6 54,2 158,4
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 18,8 17,8 17,4 17,8
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2 2 2,2 6,3
Kustannukset (milj. €) 46,7 47 50 144,8
Korvaukset (milj. €) 22,4 22,5 23,7 69,2
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 23,4 23,7 25,5 73,1
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 1 0,7 0,8 2,5
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 21,2 20,2 19,6 20,2
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 73,2 77,3 78 76,3
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 18,8 17,8 17,4 17,8
Asiakas kieltänyt vaihdon % 6,2 3,4 3,2 4,2
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,4 1,3 1,3 1,3
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,2 0 0 0,1
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 0,2 0,1 0,1 0,2
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 367394 355552 373189 876199
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 8,4 8,2 8,5 25,1
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,3 0,2 0,2 0,8
Yhteensä 8,7 8,4 8,8 25,9
Säästö / vaihto (€) 19,89 20,08 19,79 19,92
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2014

Kaikki korvatut lääkkeet

Lokakuu Marraskuu Joulukuu Loka-joulukuu
Reseptejä (milj.) 3,5 3,2 3,7 10,6
Kokonaiskustannukset (milj. €) 161,1 148,6 193 506,7
Korvaukset (milj. €) 101 93,2 118,3 314,7
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,6 2,4 2,7 7,8
Kustannukset (milj. €) 93,2 86 105,5 286,2
Korvaukset (milj. €) 56 51,8 62,8 171,4
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 17,8 17,3 17,3 17,4
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,3 2,1 2,4 6,8
Kustannukset (milj. €) 51,5 47,2 55,6 155,3
Korvaukset (milj. €) 24,4 22,5 26,3 73,7
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 26 24 28,5 79,1
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 1 0,7 0,8 2,4
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,9 19,3 19,4 19,4
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 73,6 78,1 78,2 76,7
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 17,8 17,3 17,3 17,4
Asiakas kieltänyt vaihdon % 6,9 3,3 3,1 4,4
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,3 1,3 1,3 1,3
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,3 0 0 0,1
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 0,1 0,1 0,1 0,1
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 387832 347837 390869 893402
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 8,6 8 9,3 25,9
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,3 0,2 0,2 0,8
Yhteensä 8,9 8,2 9,6 26,7
Säästö / vaihto (€) 19,19 20,02 20,28 19,83