Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2016

Kaikki korvatut lääkkeet

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
Reseptejä (milj.) 1,4 2,4 3,1 6,9
Kokonaiskustannukset (milj. €) 100,7 129,1 156,5 386,5
Korvaukset (milj. €) 63,3 83,1 101,8 248,3
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 0,9 1,8 2,3 5
Kustannukset (milj. €) 52 70,2 84,5 206,8
Korvaukset (milj. €) 31 43 52,5 126,6
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 16,3 15,2 15,8 15,7
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 0,8 1,5 2 4,2
Kustannukset (milj. €) 23,2 35,9 44,9 104
Korvaukset (milj. €) 10,1 17 22 49,2
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 12,8 18,5 22,4 53,7
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,3 0,4 0,5 1,1
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,5 17,3 17,8 17,9
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 73,4 79,5 79,2 78,2
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 16,3 15,2 15,8 15,7
Asiakas kieltänyt vaihdon % 6,8 3,2 3,2 3,9
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 2,3 1,6 1,4 1,6
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,3 0,1 0,1 0,1
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 1 0,4 0,4 0,5
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 133 088 224 552 298 538 545 934
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 2,1 4,2 5,8 12,1
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 1,2 1 0,9 3,1
Yhteensä 3,3 5,2 6,6 15,1
Säästö / vaihto (€) 21,52 19,47 18,4 19,38
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2016

Kaikki korvatut lääkkeet

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Huhti-kesäkuu
Reseptejä (milj.) 3,4 3,6 3,6 10,5
Kokonaiskustannukset (milj. €) 157,5 163,3 167,4 488,4
Korvaukset (milj. €) 102 105,8 109,8 317,7
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,5 2,7 2,7 7,8
Kustannukset (milj. €) 86,9 90,6 91,8 269,3
Korvaukset (milj. €) 53,5 55,9 57,3 166,8
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 17,2 16,8 16,7 16,9
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,2 2,3 2,3 6,8
Kustannukset (milj. €) 48,4 51,5 51,6 151,6
Korvaukset (milj. €) 24,2 26 26,3 76,5
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 23,6 24,9 24,8 73,3
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,7 0,6 0,5 1,8
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,2 18,8 18,6 18,9
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 68,5 76,3 76,5 73,9
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 17,2 16,8 16,7 16,9
Asiakas kieltänyt vaihdon % 10,2 5,2 5,1 6,7
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,4 1,3 1,3 1,3
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,3 0,1 0 0,1
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 2,3 0,4 0,3 1
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 350 749 370 770 368 917 846 024
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 6,4 7,1 7,1 20,5
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,8 0,6 0,6 1,9
Yhteensä 7,1 7,7 7,6 22,4
Säästö / vaihto (€) 16,6 17,11 17,02 16,91
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2016

Kaikki korvatut lääkkeet

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Heinä-syyskuu
Reseptejä (milj.) 3,3 3,8 3,8 10,9
Kokonaiskustannukset (milj. €) 152,7 172,2 173 498
Korvaukset (milj. €) 100,8 113 113 326,9
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,5 2,8 2,8 8,2
Kustannukset (milj. €) 84,3 95,2 94,7 274,3
Korvaukset (milj. €) 52,6 59,3 58,7 170,6
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 16,7 16,3 15,7 16,2
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,2 2,5 2,5 7,1
Kustannukset (milj. €) 46,9 53 52,6 152,5
Korvaukset (milj. €) 23,7 27 26,7 77,3
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 22,6 25,6 25,6 73,9
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,5 0,4 0,4 1,3
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 18,5 18 17,5 18
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 72,3 79,3 80,3 77,5
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 16,7 16,3 15,7 16,2
Asiakas kieltänyt vaihdon % 7,6 2,9 2,6 4,2
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,3 1,2 1,1 1,2
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,2 0 0 0,1
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 1,9 0,3 0,2 0,8
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 347 321 380 591 370 645 855 697
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 4 4,6 4,3 12,9
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,6 0,6 0,5 1,7
Yhteensä 4,6 5,2 4,8 14,6
Säästö / vaihto (€) 10,88 11,18 10,82 10,96
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2016

Kaikki korvatut lääkkeet

Lokakuu Marraskuu Joulukuu Loka-joulukuu
Reseptejä (milj.) 3,7 3,9 4,3 11,9
Kokonaiskustannukset (milj. €) 165,2 172,7 222,8 560,8
Korvaukset (milj. €) 107,8 112,9 143,6 364,3
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,8 2,9 3,2 8,9
Kustannukset (milj. €) 90,7 93,1 113,8 297,7
Korvaukset (milj. €) 56,1 57,4 70,4 183,9
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 16,9 16,1 16,1 16,3
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,4 2,5 2,8 7,8
Kustannukset (milj. €) 51,6 53,4 62,2 167,1
Korvaukset (milj. €) 25,9 26,9 31,3 84,1
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 25 26,1 30,4 81,6
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,6 0,4 0,4 1,5
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 18,6 17,6 17,7 17,9
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 69,8 79,8 79,7 76,6
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 16,9 16,1 16,1 16,3
Asiakas kieltänyt vaihdon % 9,5 2,7 2,6 4,8
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,2 1,1 1,2 1,2
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,6 0,1 0,1 0,2
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 2,1 0,3 0,3 0,8
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 358 861 383 310 419 213 915 504
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 4,2 4,3 4,9 13,4
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,7 0,7 0,7 2,1
Yhteensä 4,9 5 5,7 15,6
Säästö / vaihto (€) 10,44 10,81 10,93 10,73