Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2017

Kaikki korvatut lääkkeet

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
Reseptejä (milj.) 1,4 2,3 3,3 7,1
Kokonaiskustannukset (milj. €) 96,2 118,9 159,3 374,5
Korvaukset (milj. €) 57,2 74,0 100,6 231,9
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 1,0 1,7 2,5 5,2
Kustannukset (milj. €) 49,1 63,4 84,6 197,0
Korvaukset (milj. €) 26,3 36,2 49,6 112,2
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 16,5 15,3 15,9 15,8
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 0,8 1,4 2,1 4,3
Kustannukset (milj. €) 24,0 34,0 46,9 105,0
Korvaukset (milj. €) 9,8 15,6 22,4 47,9
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 13,9 18,1 24,1 56,1
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,3 0,3 0,4 1,0
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,2 16,9 17,4 17,6
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 69,9 78,0 77,9 76,4
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 16,5 15,3 15,9 15,8
Asiakas kieltänyt vaihdon % 7,7 3,4 3,2 4,1
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 2,0 1,4 1,2 1,4
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,3 0 0,1 0,1
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 3,6 1,9 1,7 2,1
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 137 757 221 518 320 606 557 967
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 0,8 2,1 3,4 6,3
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 1,4 1,1 1,2 3,7
Yhteensä 2,2 3,3 4,5 10,0
Säästö / vaihto (€) 13,93 12,44 11,57 12,31
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2017

Kaikki korvatut lääkkeet

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Huhti-kesäkuu
Reseptejä (milj.) 3,3 3,8 3,8 10,9
Kokonaiskustannukset (milj. €) 150,3 166,9 168,7 486,0
Korvaukset (milj. €) 95,1 106,2 108,0 309,5
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,5 2,8 2,8 8,1
Kustannukset (milj. €) 80,2 89,0 89,9 259,1
Korvaukset (milj. €) 47,2 52,9 53,7 153,8
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 17,9 17,2 17,2 17,4
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,2 2,5 2,5 7,2
Kustannukset (milj. €) 54,4 61,0 61,3 176,7
Korvaukset (milj. €) 29,0 33,1 33,3 95,4
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 24,5 27,4 27,4 79,2
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,9 0,6 0,6 2,1
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,7 18,9 18,7 19,1
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 63,9 77,6 78,3 73,7
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 17,9 17,2 17,2 17,4
Asiakas kieltänyt vaihdon % 12,3 2,7 2,2 5,5
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,3 1,2 1,2 1,2
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,7 0,3 0,2 0,4
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 3,9 1,0 0,9 1,9
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 358 679 394 287 397 909 874 065
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 4,3 5,1 5,0 14,4
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,8 0,7 0,7 2,2
Yhteensä 5,2 5,8 5,7 16,7
Säästö / vaihto (€) 11,66 11,95 11,65 11,75
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2017

Kaikki korvatut lääkkeet

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Heinä-syyskuu
Reseptejä (milj.) 3,6 3,9 3,9 11,4
Kokonaiskustannukset (milj. €) 156,1 170,7 170,1 497,0
Korvaukset (milj. €) 100,2 109,4 108,5 318,2
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,7 2,9 2,9 8,5
Kustannukset (milj. €) 83,4 90,5 90,5 264,4
Korvaukset (milj. €) 50,2 54,4 54,2 158,8
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 18,7 17,6 18,9 18,4
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,4 2,7 2,6 7,7
Kustannukset (milj. €) 56,7 62,0 61,0 179,7
Korvaukset (milj. €) 30,2 33,1 32,6 95,9
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 25,6 28,3 28,0 81,9
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,9 0,5 0,5 1,9
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 20,4 19,0 20,5 19,9
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 64,8 77,8 76,1 73,2
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 18,7 17,6 18,9 18,4
Asiakas kieltänyt vaihdon % 11,2 2,5 2,5 5,2
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,2 1,2 1,2 1,2
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,4 0,1 0,3 0,3
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 3,6 0,9 1,0 1,8
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 403 476 420 096 444 966 962 061
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 4,9 5,4 5,1 15,5
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,7 0,7 0,6 2,0
Yhteensä 5,6 6,1 5,8 17,5
Säästö / vaihto (€) 11,27 11,76 10,43 11,14
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2017

Kaikki korvatut lääkkeet

Lokakuu Marraskuu Joulukuu Loka-joulukuu
Reseptejä (milj.) 4,0 4,0 4,4 12,4
Kokonaiskustannukset (milj. €) 169,9 171,7 207,2 548,9
Korvaukset (milj. €) 107,8 109,5 129,6 347,0
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 3,0 3,0 3,3 9,3
Kustannukset (milj. €) 90,9 91,4 108,3 290,7
Korvaukset (milj. €) 54,3 54,9 64,6 173,8
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,8 19,1 19,4 19,4
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,7 2,7 3,0 8,4
Kustannukset (milj. €) 61,4 61,5 71,3 194,3
Korvaukset (milj. €) 32,4 32,6 37,5 102,5
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 28,1 28,4 33,1 89,6
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 1,0 0,6 0,6 2,2
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 21,7 20,9 21,3 21,3
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta % 66,5 76,6 76,2 73,2
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu % 19,8 19,1 19,4 19,4
Asiakas kieltänyt vaihdon % 9,3 2,4 2,4 4,6
Lääkäri kieltänyt vaihdon % 1,2 1,1 1,2 1,2
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia % 0,4 0,2 0,2 0,2
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) % 2,8 0,7 0,6 1,3
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 470 520 459 674 496 268 1 057 460
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 5,6 5,5 6,0 17,0
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,6 0,6 0,6 1,8
Yhteensä 6,2 6,1 6,6 18,8
Säästö / vaihto (€) 10,46 10,55 10,31 10,44