Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2018

Kaikki korvatut lääkkeet

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
Reseptejä (milj.) 1,5 2,5 3,4 7,3
Kokonaiskustannukset (milj. €) 119,5 129,0 162,6 411,1
Korvaukset (milj. €) 74,8 82,0 104,0 260,9
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 1,0 1,8 2,5 5,3
Kustannukset (milj. €) 57,2 66,8 85,4 209,4
Korvaukset (milj. €) 33,4 40,0 51,8 125,2
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 17,4 16,5 16,9 16,9
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 0,9 1,6 2,2 4,7
Kustannukset (milj. €) 32,4 42,0 54,7 129,1
Korvaukset (milj. €) 15,5 21,3 28,5 65,4
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 16,6 20,3 25,7 62,5
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,4 0,4 0,5 1,2
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 20,0 18,1 18,5 18,6
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta (%) 70,4 78,2 78,2 76,7
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 17,4 16,5 16,9 16,9
Asiakas kieltänyt vaihdon (%) 7,2 2,7 2,4 3,4
Lääkäri kieltänyt vaihdon (%) 2,0 1,4 1,3 1,5
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia (%) 1,2 0,4 0,4 0,5
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) (%) 1,8 0,9 0,8 1,0
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 149 833 243 607 339 272 589 344
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 1,2 2,5 3,9 7,6
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 1,3 1,0 0,9 3,2
Yhteensä 2,5 3,5 4,8 10,8
Säästö/vaihto (€) 13,94 11,92 11,42 12,09
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2018

Kaikki korvatut lääkkeet

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Huhti-kesäkuu
Reseptejä (milj.) 3,6 4,0 3,8 11,4
Kokonaiskustannukset (milj. €) 159,4 172,6 168,4 500,5
Korvaukset (milj. €) 102,8 111,6 109,6 324,0
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,7 3,0 2,9 8,5
Kustannukset (milj. €) 85,4 92,3 89,7 267,5
Korvaukset (milj. €) 52,1 56,3 55,3 163,7
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 18,9 18,5 18,6 18,7
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,4 2,7 2,6 7,7
Kustannukset (milj. €) 54,1 59,1 57,0 170,2
Korvaukset (milj. €) 28,6 31,6 30,6 90,8
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 24,7 27,0 25,8 77,5
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,8 0,6 0,5 1,9
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 20,4 20,0 20,0 20,1
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta (%) 68,7 76,6 76,6 74,1
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 18,9 18,5 18,6 18,7
Asiakas kieltänyt vaihdon (%) 8,3 2,8 2,8 4,5
Lääkäri kieltänyt vaihdon (%) 1,2 1,1 1,2 1,2
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia (%) 0,7 0,2 0,2 0,4
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) (%) 2,2 0,7 0,6 1,2
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 400 374 442 793 427 219 946 521
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 4,6 5,4 5,1 15,1
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 1,0 0,9 0,8 2,7
Yhteensä 5,6 6,3 5,9 17,9
Säästö/vaihto (€) 11,14 11,41 11,07 11,21
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2018

Kaikki korvatut lääkkeet

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Heinä-syyskuu
Reseptejä (milj.) 3,8 4,1 3,9 11,7
Kokonaiskustannukset (milj. €) 163,9 177,2 167,6 508,8
Korvaukset (milj. €) 107,2 115,7 108,6 331,6
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 2,9 3,1 2,9 8,8
Kustannukset (milj. €) 87,7 93,7 88,7 270,0
Korvaukset (milj. €) 54,6 58,5 54,9 168,0
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 20,0 19,1 19,6 19,6
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,6 2,8 2,7 8,1
Kustannukset (milj. €) 57,2 61,4 58,1 176,8
Korvaukset (milj. €) 31,1 33,7 31,6 96,5
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 25,0 27,1 25,9 78,0
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 1,1 0,6 0,7 2,4
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 21,4 20,5 21,0 21,0
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta (%) 62,9 74,6 74,3 70,7
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 20,0 19,1 19,6 19,6
Asiakas kieltänyt vaihdon (%) 11,4 3,4 3,4 6,0
Lääkäri kieltänyt vaihdon (%) 1,2 1,2 1,2 1,2
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia (%) 1,0 0,5 0,4 0,6
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) (%) 3,6 1,2 1,1 1,9
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 449 075 466 683 455 287 1 021 516
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 5,5 6,0 5,6 17,1
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,7 0,6 0,5 1,8
Yhteensä 6,3 6,6 6,1 18,9
Säästö/vaihto (€) 11,01 11,16 10,64 10,94
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2018

Kaikki korvatut lääkkeet

Lokakuu Marraskuu Joulukuu Loka-joulukuu
Reseptejä (milj.) 4,3 4,2 4,5 13
Kokonaiskustannukset (milj. €) 181,3 178,4 212,8 572,5
Korvaukset (milj. €) 117,2 115,5 135,3 368,1
Lääkevaihtoon kuuluvat valmisteet    
Reseptejä (milj.) 3,2 3,1 3,3 9,7
Kustannukset (milj. €) 98,2 95,9 112,2 306,3
Korvaukset (milj. €) 61,7 60,4 69,8 191,9
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 19,9 19,1 19,9 19,6
Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet  
Reseptejä (milj.) 2,9 2,9 3,0 8,9
Kustannukset (milj. €) 66,9 65,6 74,8 207,4
Korvaukset (milj. €) 38,2 37,8 42,6 118,6
Potilaan osuus korvattavasta kustannuksesta (milj. €) 27,8 27,3 31,5 86,7
Potilaan kustannus viitehinnan ylittävältä osalta (milj. €) 0,9 0,6 0,6 2,1
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 21,4 20,5 21,4 21,1
Vaihdot ja vaihtokiellot (lääkevaihtoon kuuluvat)  
Lääkäri määrännyt enintään viitehintaista valmistetta (%) 67,2 75,9 75,0 72,7
Reseptejä, joissa lääkevalmiste vaihdettu (%) 19,9 19,1 19,9 19,6
Asiakas kieltänyt vaihdon (%) 8,9 2,8 2,7 4,8
Lääkäri kieltänyt vaihdon (%) 1,2 1,1 1,2 1,2
Lääkettä ei vaihdettu saatavuusongelman takia (%) 0,6 0,3 0,4 0,4
Lääkettä ei vaihdettu muusta syystä (3) (%) 2,2 0,8 0,8 1,2
Asiakkaita, jotka vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen 501 343 475 619 510 097 1 090 942
Lääkkeen vaihtamisen tuomat säästöt (milj. €)  
Asiakkaalle 5,8 5,6 6,2 17,6
Sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 0,6 0,5 0,5 1,6
Yhteensä 6,3 6,1 6,8 19,2
Säästö/vaihto (€) 9,85 10,14 10,24 10,08