Lääkevaihto 31.3.2009 asti

Lääkevaihto tuli voimaan 1.4.2003. Lääkevaihdossa apteekki vaihtoi lääkärin määräämän lääkkeen hinnaltaan edullisempaan (ns. hintaputkeen kuuluvaan), samaa lääkeainetta sisältävään valmisteeseen. Lääke vaihdettiin, ellei lääkäri tai ostaja kieltänyt vaihtoa. Asiakas sai korvauksen lääkkeen koko hinnasta, vaikka olisi kieltänyt lääkkeen vaihtamisen. Luettelon keskenään vaihtokelpoisista lääkkeistä vahvisti Lääkelaitos.

Hintaputket päivitettiin neljännesvuosittain. Putken alaraja oli keskenään vaihtokelpoisten lääkepakkausten halvin hinta. Yläraja saatiin lisäämällä halvimpaan hintaan 2 euroa, jos halvin valmiste maksoi alle 40 euroa, ja 3 euroa, jos halvimman valmisteen hinta oli 40 euroa tai enemmän.

Alla olevissa tilastotaulukoissa (Excel-tiedosto) on tietoja lääkevaihdon toteutumisesta ja sen tuottamista säästöistä asiakkaille ja sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin lääkevaihdon voimaantulosta maaliskuun 2009 loppuun. Vaihtojen tuomat säästöt on laskettu vertaamalla lääkärin määräämän valmisteen ja asiakkaalle toimitetun valmisteen kustannuksia.

Lääkevaihdon ensimmäiseltä vuodelta lasketut vaihtojen ja hintakilpailun yhteissäästöt on saatu vertaamalla lääkkeiden toteutuneita kustannuksia vastaaviin, maaliskuun 2003 hinnoin laskettuihin kustannuksiin.

Suomessa otettiin 1.4.2009 käyttöön viitehintajärjestelmä, jossa lääkekorvausten määräytyminen muuttui. Samalla vaihdettavien lääkkeiden valikoima laajeni.

Lisätietoja