Hintailmoitusten muistilista lääkeyrityksille

 

  1. Tarkista vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden tietojen oikeellisuus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisemasta luettelosta 4 kertaa vuodessa. Ilmoita tarvittavat korjaukset/täydennykset Fimealle viikon kuluessa luettelon julkaisemisesta (ks. aikataulu ja Fimean lomakkeet).
  2. Tee neljännesvuosittain hintailmoitus Kelalle viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista (luettelo hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista). Tee neljännesvuosi-ilmoitus, vaikka hinta ei muuttuisikaan (ks. aikataulu). Ilmoitettu hinta tulee voimaan vuosineljänneksen alussa (1.1., 1.4. 1.7. tai 1.10.) ja tieto päivittyy myös Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin.
  3. Jos viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvan valmisteen hinta muuttuu muulloin kuin 1.1., 1.4., 1.7. tai 1.10., ilmoita muutoksesta Lääketietokeskukselle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille näiden tahojen antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitettu hinta päivittyy Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin ilmoituksen ajankohdasta riippuen joko kuun 1. tai 15. päivä.
  4. Valmisteet, jotka eivät kuulu viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn: Ilmoita hinnanmuutokset Lääketietokeskukselle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille näiden tahojen antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitettu hinta päivittyy Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin ilmoituksen ajankohdasta riippuen joko kuun 1. tai 15. päivä.

Lisätietoja