Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän toimijat ja prosessi

largeimage

Kuva: Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän toimijat ja prosessi (pdf)

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän viranomaiset

Kansaneläkelaitos (Kela) = Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka hoitaa sosiaaliturvaa koskevia tehtäviä Suomessa. Kela vastaa mm. lääkekorvausten toimeenpanosta ja siihen liittyen ns. hintaputkien määrittelystä vaihtokelpoisille lääkevalmisteille 4 kertaa vuodessa.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) = Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva viranomainen, joka vahvistaa lääkevalmisteiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvattavuudet ja enimmäistukkuhinnat. Lisäksi Hila määrittelee viitehintajärjestelmään kuuluville lääkevalmisteille viitehinnat 4 kertaa vuodessa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) = Sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka toimii Suomessa lääkealan lupa- ja valvontaviranomaisena (mm. myyntiluvat, ilmoitukset kauppaantulosta ja kaupanpidon lopettamisesta). Fimea myös laatii ja ylläpitää luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.