Erityiskorvaus

Erityiskorvaus voidaan maksaa, kun lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut lääkevalmisteelle erityiskorvattavuuden, ja asiakkaalla on Kelan myöntämä oikeus erityiskorvaukseen.

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Miten laadin hyvän B-lausunnon lääkekorvausoikeutta varten?

Niin Kela kuin potilaskin hyötyvät hyvästä B-lausunnosta, joka varmistaa korvausoikeuden saamisen edellytysten täyttyessä. Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Helena Kastarinen ohjeistaa asiasta artikkelissaan Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa (duodecimlehti.fi).

Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

  • Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset

Alla olevassa taulukossa on aakkosjärjestyksessä valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaikeat ja pitkäaikaiset sairaudet, joiden lääkehoidon kustannuksista voidaan maksaa erityiskorvaus. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiin. Sivun vasemmassa reunassa sairaudet on esitetty korvausnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Hila voi rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta (rajoitettu erityiskorvaus). Tähdellä (*) merkittyihin korvausnumeroihin sisältyy myös rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä.

Ylempi erityiskorvaus (100 %)
Sairaus Korvausnumero
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 101*
Aplastinen anemia 122*
Diabetes, insuliinihoito 103*
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 137*
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 123*
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 127*
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 111*
Eturauhassyöpä 116*
Gammaglobuliinin puutostila 120
Glaukooma 114
Gynekologiset syövät 128*
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 129*
Kilpirauhasen vajaatoiminta 104
Krooniset hyytymishäiriöt 126*
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117*
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 106*
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 105
MS-tauti 109*
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 138*
Myasthenia gravis 108
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130*
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt 110*
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 107*
Rakkoihottuma 135
Rintasyöpä 115*
Sarkoidoosi 132
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 121
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 124*
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 119
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 133
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 112
Vesitystauti 102
Yleinen erytrodermia 134*
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt 113
Alempi erityiskorvaus (65 %)
Sairaus Korvausnumero
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215*
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 208*
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 202*
Kihti 212*
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 203*
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206*
Krooninen sydämen vajaatoiminta 201*
Krooninen verenpainetauti 205*
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 207*
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyypin III dyslipoproteinemia) 211*
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 214*

Lue lisää