Kliiniset ravintovalmisteet

Kliinisestä ravintovalmisteesta voidaan maksaa korvaus, kun lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut valmisteelle korvattavuuden, ja asiakkaalla on Kelan myöntämä korvausoikeus kliinisiin ravintovalmisteisiin.

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Miten laadin hyvän B-lausunnon lääkekorvausoikeutta varten?

Niin Kela kuin potilaskin hyötyvät hyvästä B-lausunnosta, joka varmistaa korvausoikeuden saamisen edellytysten täyttyessä. Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Helena Kastarinen ohjeistaa asiasta artikkelissaan Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa (duodecimlehti.fi).

Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. 

  • Korvaus on 40 % tai 65 % kliinisen ravintovalmisteen hinnasta.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset

Alla olevissa taulukoissa on aakkosjärjestyksessä valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaikeat sairaudet, joiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista voidaan maksaa korvaus. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiin. Sivun vasemmassa reunassa sairaudet on esitetty korvausnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Korvaus on 65 % valmisteen hinnasta seuraavissa sairauksissa
Sairaus Korvausnumero
Pienten lasten lehmänmaitoallergia 505
Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille 506
Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat 504
Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt 503
Korvaus on 40 % valmisteen hinnasta seuraavissa sairauksissa
Sairaus Korvausnumero
Lasten vaikeat aliravitsemustilat 602
Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt 601

 

Lue lisää