Lääkärinlausunto korvausoikeuden hakemista varten

Tiettyjen sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvaamiseen tarvitaan Kelan myöntämä korvausoikeus.

Lääkärinlausunto B

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla (SV 7). Lääkärinlausunto annetaan asiakkaalle, joka toimittaa lausunnon Kelaan tai työpaikkakassaan. Lääkäri voi myös sopia asiakkaan kanssa lääkärinlausunnon lähettämisestä suoraan Kelaan.

Miten laadin hyvän B-lausunnon lääkekorvausoikeutta varten?

Niin Kela kuin potilaskin hyötyvät hyvästä B-lausunnosta, joka varmistaa korvausoikeuden saamisen edellytysten täyttyessä. Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Helena Kastarinen ohjeistaa asiasta artikkelissaan Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa (duodecimlehti.fi).

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset

Korvausoikeus voidaan myöntää, jos Kelan päätöksen mukaiset edellytykset ja erillisselvitykset täyttyvät

Valtioneuvoston asetuksessa (1149/2016) mainittu sairaus ja lääkityksen aloittaminen eivät vielä sellaisenaan aina oikeuta lääkkeen erityiskorvaukseen vaan sairauden tulee olla sairausvakuutuslain tarkoittama vaikea ja pitkäaikainen.

Ratkaisu korvausoikeudesta

Asiakas saa ratkaisusta kirjallisen päätöksen. Päätöstä korvausoikeudesta ei anneta tiedoksi hoitavalle lääkärille. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero.

Korvausoikeus myönnetään alkamaan siitä päivästä lukien, kun B-lääkärinlausunto on saapunut Kelaan. Oikeus rajoitettuun peruskorvaukseen voidaan kuitenkin myöntää alkamaan enintään 6 kuukautta B-lausunnon Kelaan saapumisesta.

Osa lääkeaineista on sekä rajoitetusti peruskorvattavia että rajoitetusti erityiskorvattavia samoilla lääketieteellisillä edellytyksillä. Lääketieteellisten edellytysten täyttyessä asiakkaalle myönnetään aina rajoitettu erityiskorvausoikeus. Asiakkaalle saatetaan myöntää poikkeuksellisesti myös rajoitettu peruskorvausoikeus esim. takautuvien korvausten maksamista varten.

Korvaus apteekista

Kun korvausoikeus on myönnetty asiakas saa suorakorvauksen apteekissa. Apteekki tarkistaa asiakkaan ajantasaiset korvausoikeustiedot Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Palvelu sisältää ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista.   

Korvaus Kelasta

Erityiskorvaus, rajoitettu erityiskorvaus ja korvaus kliinisistä ravintovalmisteista voidaan maksaa valmisteista, jotka on ostettu sen jälkeen, kun B-lääkärinlausunto on toimitettu Kelaan.

Jos asiakas on ostanut valmisteita ennen korvausoikeuden myöntämistä, asiakas hakee korvausta Kelasta. Korvausta voidaan maksaa tietyin edellytyksin lääkärinlausunnon allekirjoituspäivämäärän jälkeen ostetusta enintään 3 kuukauden valmistemäärästä. Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa lääkkeen ostopäivästä.

Rajoitettu peruskorvaus voidaan maksaa lääkkeistä, jotka on ostettu enintään 6 kuukautta ennen B-lääkärinlausunnon toimittamista Kelaan.

Reseptimerkintä

Eräiden lääkeaineiden korvausedellytysten täyttyminen osoitetaan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä.  

Lue lisää