Abirateronin (Zytiga) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.2.2018 alkaen

Abirateronia sisältävä Zytiga-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2018 alkaen aiemman korvattavuuden lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa eturauhassyöpä

  • yhdistelmänä prednisonin tai prednisolonin kanssa etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon miehille,
    • joiden tauti on oireeton tai oireet ovat lieviä androgeenideprivaatiohoidon epäonnistuttua ja joille solunsalpaajahoito ei ole vielä kliinisesti aiheellista

Abirateronin rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

163.    Abirateroni ja entsalutamidi

Abirateroni ja entsalutamidi ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisen eturauhassyövän hoidossa.

Abirateronin ja entsalutamidin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon miehille,

  • joiden tauti on edennyt dosetakseliin pohjautuvan solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen tai
  • jotka ovat oireettomia tai lievästi oireilevia androgeenideprivaatiohoidon epäonnistuttua ja joille solunsalpaajahoito ei ole vielä tarpeellista.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa abirateronin tai entsalutamidin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

352.    Abirateroni ja entsalutamidi

Abirateroni ja entsalutamidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (352) myönnetään eturauhassyövän hoitoon seuraavin edellytyksin. Abirateroni ja entsalutamidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Abirateronin ja entsalutamidin peruskorvausoikeus myönnetään etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon miehille,

  • joiden tauti on edennyt dosetakseliin pohjautuvan solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen tai
  • jotka ovat oireettomia tai lievästi oireilevia androgeenideprivaatiohoidon epäonnistuttua ja joille solunsalpaajahoito ei ole vielä tarpeellista.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa abirateronin tai entsalutamidin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja